clear
یا ورود آسـان بـا

چه زمانی تضاد درون تیم می تواند باعث نتایج بهتری شود؟

۱۶۰۷

access_time

۱۲ دقیقه

کار تیمی

 

تضاد همیشه با پیامدهای منفی همراه نیست. به ویژه اگر در محیط تیم مقداری تضاد وجود داشته باشد، نتایج مثبتی هم خواهد داشت. در حقیقت، تضاد معمولا در هر رابطه ای وجود دارد. بسیاری از افراد از روبرو شدن با تضاد هراس دارند و اعضای تیم نیز ممکن است خصومت خود را درون تیم نشان دهند، یا اگر فردی نقطه نظرهای آنها را در نظر نگیرد، وی را کنار بگذارند. این نوع رفتارها به دلیل ناراحتی هر یک از اعضای تیم در نهایت به انسجام تیم ضربه می زند. به همین خاطر به جای این که با این نوع موضوع ها به صورت شخصی برخورد شود، بهتر است اعضای تیم یاد بگیرند تا تضاد را مدیریت کنند. (برای مطالعه بیشتر می توانید به مقاله های مدیریت تعارض در جلسات کاری 1و 2 مراجعه کنید) در ادامه به مزایای مربوط به تضاد درون تیم اشاره می شود که با مدیریت آن تیم می تواند به نتایج مطلوبی دست یابد:

1.ترویج سازگاری

اختلاف میان همکاران زمانی ایجاد می شود که ایده های افراد یا برنامه هایشان از آن چه که واقعیت دارد، متفاوت باشد. این نوع شکاف و تضاد فکری درون هر تیمی طبیعی به نظر می رسد. برای حل این موضوع هر یک از اعضای تیم بهتر است خود را با تغییرات و موارد پیش بینی نشده تطبیق دهند. در صورتی که ذهنیت های افراد انعطاف پذیر باشد، اعضای تیم می توانند بر جزییات تعارض بیشتر تمرکز کنند و  تنش ها و شرایط قبلی را به دست فراموشی بسپارند.

2.تقویت رسیدن به هدف

به دلیل این که اعضای تیم مجبور می شوند با وجود اختلاف نظرها، همکاری داشته باشند، می توانند پیشرفت محسوسی را پس از هدف گذاری نیز کسب کنند. این نکته باعث می شود تا هدف های خاص سازمان نیز تحقق یابد. حرکت برای رسیدن به هدف زمانی خود را نشان می دهد که اعضای تیم تمایل خود را نسبت به همکاری بیشتر نشان دهند.

3.تعهد

همکاری اعضا در حالی که با یدیگر تعارض نیز داشته باشند، می تواند باعث پیوند بیشتر در گروه شود. زیرا به صورت روانشناختی ثابت شده است که افراد در صورتی که در فرآیند تصمیم گیری شرکت داده شوند، نتیجه تصمیم گیری را نیز راحت تر می پذیرند. با این کار، تضاد باعث می شود زمینه ای ایجاد شود تا هر فرد عضو مهمی برای کار تیمی محسوب شود. حس شنیده شدن نظرهای افراد و اهمیت به آنها از عوامل اصلی روانشناختی است که می تواند تعهد افراد به هدف را نیز بالا ببرد.

4.افزایش بهره وری

اگر هر فرد برای حل تعارض و رسیدن به توافق میان گروه تلاش کند، اعضای گروه می توانند بهره وری بیشتری داشته باشند.  به جای این که زمان صرف نبود توافق میان جمع شود، حرکت به سوی نتیجه باعث می شود که افراد برای رسیدن به بهره وری بیشتر تلاش کنند.

5.تغییر سازنده

زمانی که تعارض میان افراد به جای مدیریت آن، نادیده گرفته شود، شرایط وخیم تر خواهد شد. وقتی که افراد دیدگاه متفاوت خود را در کنار همکاری متقابل با یکدیگر بیان می کنند، می توان انتظار تغییر مثبت را در میان گروه داشت. با این که مصالحه در امور باعث می شود که مسیر مناسبی برای حرکت ایجاد شود، اما در صورتی که اعضای گروه برای رسیدن به نتیجه بهتر با یکدیگر مناقشه داشته باشند، تضاد و تعارض ارزشمند خواهد بود. وقتی افراد حس کنند که عضو ارزشمند تیم هستند، باعث می شود که تغییر سازنده ای نیز ایجاد شود. پیروزی به این معنی است که همه تجربه های خود را به اشتراک بگذارند، و هم زمان نیز اعتماد و اتکا در میان گروه افزایش یابد.

6.حل مساله

مدیریت تضاد سازنده منجر به حل مسائل نیز می شود. طبیعی است که افراد در رابطه با اهداف و چگونگی حل مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. اما پذیرش نظرات جدید باعث بهبود ارتباطات شده و با خلاقیت بیشتری نیز مسائل حل می شود. (برای آگاهی بیشتر می توانید به تکنیک 5 چرا مراجعه کنید) در واقع تنها با ارزش دادن به نظرات دیگران و پذیرش اختلاف نظرها می توان ارتباط عملی را میان گروه ایجاد نمود ودر نهایت مسائل و مشکلات را نیز حل کرد.

  1. ارائه ایده های جدید

فرصت برابر به این معنی نیست که در تیم همه افراد از سطح یکسانی برخوردار هستند. بلکه مفهومش این است که افراد شانس برابری برای بیان نظرات خود دارند. در صورتی که افراد همیشه با یکدیگر موافق باشند، دیدگاه های جدید و روش های نوآوری نیز به دست نخواهد آمد. تعارض باعث خلاقیت در فرآیند حل مساله شده، البته  در نهایت باید میان اعضا توافق مشترکی صورت بگیرد. هدف از تشکیل تیم و همکاری اعضا رسیدن به اهداف مشخص شده است. با توجه به این که هر کدام از اعضای تیم ویژگی های منحصر به فردی دارند (ممکن است کار کردن با برخی افراد دشوار باشد)، در نتیجه تجربه از میان بردن زورگویی و نیز زمینه ترس برای دیگر اعضا از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قدرت هر تیم به اندازه اعضای آن است. با وجود این که تضاد مخرب می تواند موجب از هم پاشیده شدن روحیه کار جمعی و اتحاد افراد شود، اما تضاد مثبت و سازنده می تواند با ایجاد خلاقیت و دیدگاه های مختلف به تیم شخصیت بدهد و بهره وری را بیشتر کند. چرا که پتانسیل گروه بیش تر از مجموع تک تک اعضای آن است.

منبع: Entrpreneuer

درباره نویسنده

تیم محتوای آنترپرونر

تیم محتوای آنترپرونر

مجله و بلاگ Entreprenuer یکی از منابع مطالعه توسعه و رشد مدیران و کارآفرینان محسوب شده و بیش از ده ها متخصص حوزه مدیریت، کسب و کار و روانشناسی سازمانی تیم محتوای آن را تشکیل می دهد.

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید