با تست‌های خودشناسی توانایی‌ها و استعداد‌هایتان را بشناسید

انتخاب های درست زندگی نتیجه شناخت خودِ واقعی ماست

۵,۵۷۸,۴۱۳

نفر به کمک آزمون های کاربوم خودشان را بهتر شناختند

کاربوم؛ زندگی شغلی بهتر

آزمون های شخصیت شناسی کاربوم با تمرکز بر تست ها و آزمون هایی که می توانند در مسیر آینده شغلی موثر باشند با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی ایجاد شده اند ، هدف از ارائه این تست شناخت توانمندی های فرد آزمون دهنده است در بخش تست های شخصیت شناسی کاربوم آزمون هایی مانند تست هوش ریون ( Raven ) که می توان با استفاده از آن هوش ( iq ) را با استفاده از گزینه های تصویری مورد سنجش قرار داد، تست شخصیت مایرز – بریگز یا همان تست شخصیت MBTI که از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است نشان می دهد که فردی که آزمون می دهد درون گراست یا برون گرا ، جمع آوری اطلاعات شهودی است یا حسی ، فرد شخصیتی احساسی دارد یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج قضاوتی رفتار می کند یا ادراکی ، تست بار-اُن نیز تست دیگری است که مولفه های هوش هیجانی یا همان EQ را مورد بررسی قرار می دهد که از جمله آن ها میزان درک از احساسات خود و دیگران برای تصمیم گیری مناسب در زندگی است، از جمله تست های مشهور شخصیت شناسی به تست نئو که در دو نوع NEO_PI-R و NEO_FFI ارائه می شود می توان اشاره کرد که هر دو در مجموعه تست های کاربوم ارائه شده اند. در این مجموعه دو تست شخصیت هارتمن ( Hartman ) و تست شخصیت DISC نیز وجود دارند که جزء معتبرترین تست های این مجموعه محسوب می‌شوند.