clear
یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا

تست سبک انگیزشی غالب

تعداد انجام موفق این تست

۶۰۱
این تست به همراه تفسیر تفضیلی نتیجه آن، توسط هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی تدوین گردیده است.
label

قطعا اولین گام موفقیت، پیدا کردن مسیری است که باعث ایجاد انگیزه بیشتر در شما شود.

label

با انجام این آزمون شناخت فرایند مدیریت تغییرات و رشد خود را هدفمندتر و آسانتر خواهید ساخت.

نتایج این آزمون انگیزه دهنده شخصیت شما را از میان موارد زیر نشان می‌دهد:

رابطه گرا

پیشرقت گرا

قدرت گرا

مشاهده نمونه خروجی

مشخصات تست

۱۵ سوال

schedule

۷ دقیقه

assessment

تفسیر دارد

۹,۰۰۰ تومان

درباره این تست بیشتر بدانید

قابل توجه متخصصان منابع انسانی

جهت اطلاعات بیشتر درباره شرایط استفاده از تست‌های آنلاین به صورت سازمانی با شماره ۸۶۰۸۳۳۲۵-۰۲۱ تماس بگیرید

دریافت تخفیف

با معرفی این تست به سه نفر از دوستان‌تان این تست را با ٪۵۰ تخفیف خریداری کنید.