تست سبک انگیزشی غالب

تعداد انجام موفق این تست

۳,۸۸۱
این تست به همراه تفسیر تفضیلی نتیجه آن، توسط هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی تدوین گردیده است.
label

قطعا اولین گام موفقیت، پیدا کردن مسیری است که باعث ایجاد انگیزه بیشتر در شما شود.

label

با انجام این آزمون شناخت فرایند مدیریت تغییرات و رشد خود را هدفمندتر و آسانتر خواهید ساخت.

نتایج این آزمون انگیزه دهنده شخصیت شما را از میان موارد زیر نشان می‌دهد:

رابطه گرا

پیشرفت گرا

قدرت گرا

مشاهده نمونه خروجی

مشخصات تست

۱۵ سوال

schedule

۷ دقیقه

assessment

تفسیر دارد

۹,۰۰۰ تومان

نظرات

درباره این تست بیشتر بدانید

قابل توجه متخصصان منابع انسانی

جهت اطلاعات بیشتر درباره شرایط استفاده از تست‌های آنلاین به صورت سازمانی با شماره ۸۶۰۸۳۳۲۵-۰۲۱ تماس بگیرید