قوانین و مقرارت

کاربوم بستری برای ارتباط میان شرکت و کارجو است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت‌ها) تلقی می‌شود. لطفا به دقت آن را مطالعه نمایید:

تعاریف:

شرکت (کارفرما): هر شرکت، شرکت یا مجموعه ای که در پلتفرم شرکتی ثبت نام کرده و قصد استفاده از کاربوم برای جذب نیرو یا اجرای آزمون‌های روانشناختی از کارکنان خود یا متقاضایان شغلی را داشته باشد.

کارجو: هر فردی که برای ایجاد رزومه، استفاده از آزمون‌های روانشناختی، مطالب و دور‌های آموزشی و سایر خدمات ارائه شده در کاربوم حساب کاربری شخصی ایجاد کرده باشد.

قوانین عمومی:

کلیه اصول و رویه‏‌های کاربوم منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط است. کاربوم حق اصلاح و تغییر شروط این توافقنامه را کلا یا جزئا داراست و باید شروط اصلاح شده یا تغییر یافته را از طریق وبگاه اعلام نماید. تغییرات ایجاد شده فورا اعمال می‌گردند. استفاده کاربران بعد از تاریخ اعلام تغییرات (تاریخ قابل اجرا) به معنی پذیرش تمامی قوانین است

کاربوم در قبال موارد زیر مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت:

  • صحت اطلاعات مندرج در رزومه کارجو
  • تعهد شرکت نسبت به توافقات خود با کارجو
  • حضور کارجو در زمان تعیین شده برای مصاحبه حضوری

شرایط همکاری کاربوم با کارجویان:

تنظیمات مربوط به نمایش رزومه کارجو در گوگل و برای شرکت‌ها بر عهده کارجو بوده و کاربوم مسئولیتی در قبال این مورد ندارد. کارجو می تواند با اعمال تنظیمات مورد نظر در قسمت حریم خصوصی حساب کاربری نمایش رزومه برای هر دو مورد (گوگل – شرکت) را متناسب با میل خود تغییر دهد.

شرکت‌هایی که بدنبال استخدام هستند در صورت مشاهده مواردی از قبیل عدم صحت اطلاعات رزومه ی کارجو، عدم حضور در جلسه مصاحبه تنظیم شده و ... می توانند رزومه مذکور را گزارش نمایند. در صورت اعلام گزارش به وسیله شرکت، کارجو می تواند مراتب اعتراض خود را اعلام دارد تا این مورد امتیاز منفی برای وی محسوب نگردد.

چنانچه شخصی با اطلاعات فرد دیگری ثبت نام کرده و اقدام به ایجاد رزومه کرده باشد، کاربوم مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت و تنها در صورت دریافت اسکن کارت ملی و احراز هویت فرد اقدام به حذف رزومه خواهد کرد.

کاربوم مسئولیتی در قبال بررسی، رد یا تایید رزومه کارجو از سمت شرکت ندارد. همینطور چنانچه کارجو با شرکت برای همکاری به توافق برسند کاربوم مسئولیتی در قبال پایبندی کافرما به تعهداتش نخواهد داشت.

شرایط همکاری کاربوم با شرکت‌ها:

به دلیل محرمانگی اطلاعات تماس کارجویان، کاربوم برای شرکت‌هایی که طرحی را خریداری کرده باشند تنها در دو صورت دسترسی‌های لازم را ایجاد می کند:

  • ثبت نام با ایمیل شرکتی (دامنه وب سایت رسمی مجموعه)
  • ارسال تصویر آگهی تاسیس مجموعه مربوطه به آدرس ایمیل support@karboom.io

چنانچه شرکتی ثبت نام را با ایمیل غیر شرکتی انجام داده باشد و طرحی را خریداری کرده باشد، تا قبل از احراز هویت شرکت تیم پشتیبانی تعهدی برای ایجاد دسترسی نخواهد داشت.

همینطور در صورتی که پس از پرداخت امکان تایید هویت سازمانی به هیچ یک از دو روش قید شده برای سازمان ها وجود نداشته و تقاضای عودت وجه پرداختی را داشته باشند، این فرآیند بسته به طرح خریداری شده بین 2 تا 3 روز کاری زمان خواهد برد.

کاربوم در قبال موارد زیر مسئولیتی نخواهد داشت:

  • صحت اطلاعات قید شده در رزومه کارجویان
  • حضور کارجو در مصاحبه حضوری

چنانچه شرکت رزومه ای را به بانک خود اضافه کرده باشد و کارجو پاسخ تماس تلفنی را نداده باشد یا اعلام کرده باشد که مشغول به کار است، در صورتی که رزومه قبلا به وسیله سایر کافرمایان گزارش نشده باشد و همینطور وضعیت آن جویای کار یا بیکار باشد، برای کافرما دسترسی جایگزین و بدون هزینه ایجاد خواهد شد.

در نظر داشته باشید رزومه‌های گزارش شده در بانک رزومه‌ها قابل تشخیص هستند، چنانچه کافرما رزومه ای را که قبلا گزارش شده باشد را به بانک خود اضافه کند و با دو مورد فوق مواجه شودکاربوم در مورد جایگزینی بدون هزینه تعهدی نخواهد داشت

شرکت باید پس از جذب نیرو فرصت شغلی مربوطه را غیرفعال کند تا کارجویانی که برای فرصت شغلی مربوطه درخواست همکاری ارسال کرده بودند در جریان جذب شرکت قرار بگیرند. در غیراینصورت پس از غیرفعال سازی خودکار فرصت شغلی پس از 30 روز چنانچه قصد تمدید آن را داشته باشد باید ابتدا تمامی رزومه‌های بررسی نشده قبلی را رد یا تایید کند.

آزمون‌های خریداری شده به وسیله شرکت‌ها قابلیت استرداد نخواهند داشت و هر کد آزمون تنها برای یک نفر قابل استفاده است.

چنانچه کارشناس شرکت با مجموعه مربوطه قطع همکاری داشته باشد مسئولیت دسترسی وی به حساب کاربری متوجه کاربوم نبوده و شرکت‌ها می توانند با ارائه درخواست کتبی خود از طریق ایمیل دسترسی‌های وی را محدود و با کاربر جدید جایگزین کنند.