تست شخصیت شناسی هارتمن

تعداد انجام موفق این تست

۵۷۶۹۷۵

ارزش‌های مورد پذیرش ما، کلید شخصیتمان است، تست شخصیت شناسی هارتمن براین اساس شخصیت افراد را در چهار رنگ قرمز، آبی، سفید و زرد دسته‌بندی کرده است.
با انجام این آزمون شما می‌توانید نسبت به شخصیت خودتان (بر اساس ارزش های محوری که دارید)، اطلاعات مفیدی کسب کنید.

ATS کاربوم

در ادامه با ویژگی شخصیتی هرکدام از این رنگ‌ها آشنا خواهید شد. برای یک استخدام موفق شما می‌توانید پس از انجام تست نتیجه آن را در  رزومه ساز کاربوم به رزومه خود پیوست کنید. با این کار احتمال بررسی رزومه و استخدام خود را بالا ببرید.

قرمز/ قدرت : قرمزها  کارها را تمام می کنند و تکمیل شدن کارها به سرعت به آنها انگیره می دهد. قرمز ها چشم انداز و رهبری دارند و معمولا مسئولیت، عزم و قاطعیت از ویژگی آنهاست.

انگیزه

نیاز ها

خواسته ها

 

 • قدرت

 

 

 • خوب به نظر رسیدن (از نظر فنی)
 • حق با آن ها باشد
 • مورد احترام باشند
 • تایید از سوی عده ای کم و منتخب   
 • مخفی کردن عدم امنیت (به شدت)
 • بهره وری
 • رهبری
 • تجربه های چالشی
 

محدودیت های (معایب) قرمزها

 • معمولا به دنبال حفظ منافع خودشان هستند (برای من چه نفعی دارد؟)
 • اگر برای رسیدن به هدف شخصی آشوب و درگیری لازم باشد به آن دامن می زنند.
 • احساسی نیستند.
 • در خلوت خود با استدلال عمل می کنند و در جمع احساسات خود را مخفی می کنند.
 • همیشه دوست دارند حق با آنها باشد.
 • آرام و قرار ندارند مگر این که تولید و بهره وری داشته باشند (کوسه را تصور کنید!)
 • اغلب مغرور بوده و تابع قدرت دیگران نیستند.
 • احساسات دیگران را در نظر نمی گیرند.
 • شکننده بودن خود را نسبت به ترس از دست دادن قدرت و کنترل نشان نمی دهند.

درس های زندگی برای قرمزها

 • با دیگران به صورت عاطفی و اجتماعی ارتباط برقرار کنید.
 • باور داشته باشید که افراد دیگر نیز کارها را درست انجام می دهند.
 • هنگام هدف گذاری، هدف ها را از کاری که برای دیگران انجام می دهید، جدا کنید.
 • از سرزنش دیگران وقتی که نتوانستند تعهدات شما را برآورده کنند خودداری کنید.
 • به مشکلات خود دقیق فکر کرده و توصیه دیگران را در نظر بگیرید.
 • نمی توانید همه کارها را خودتان انجام دهید.
 • وقتی خواسته های خود را بر زمان دیگران تحمیل می کنید، مواظب باشید. 
 
آبی/ صمیمی:  آبی ها کارها را خوب انجام می دهند و برای آنها صمیمیت، ارتباطات، کیفیت روابط و داشتن هدف اهمیت دارد. آنها خدمات و کارهای با کیفیت ارائه می کنند و معمولا با وفا، صادق و متفکر هستند.
 

 انگیزه

نیاز ها

خواسته ها

 

 • صمیمیت

 

 • خوب به نظر رسیدن (از نظر اخلاقی)
 • درک شوند
 • تحسین شوند  
 • پذیرش   
 • آشکار کردن عدم امنیت
 • کیفیت
 • اختیار
 • امنیت  
 

محدودیت های آبی ها

 • بسیار احساسی هستند.
 • از خود راضی اند و فکر می کنند حق با آنهاست.
 • وقتی موفقیت های دیگران به راحتی به دست آمده به آن حسادت و یا کنترل دارند.
 • به ایده آل گرایی و عملکرد گرایش زیادی دارند.
 • به صورت کلامی به خود توهین می کنند.

درس های زندگی برای آبی ها

 • سعی کنید زمانی که تحت فشار قرار گرفتید به جای واکنش احساسی، منطقی فکر کنید.
 • محدودیت های خود را زمانی که دیگران برای شما موعد تحویل مشخص می گیرد به طور واضح بیان کنید.
 • انتظارات خود را مدیریت کنید
 • توقعات غیر واقعی از خود یا دیگران  ایجاد نکنید به طوریکه خودتان یا آنها غرق در فکر کنید. 
 • به مراواداتی که با افراد دارید، جنبه شخصی ندهید.
 • به جای این که به مدیریت را به صورت مطلق در نظر بگیرید، آن را منعطف و سیال ببینید.
 • همه چیزهایی که می خواهید کنترل کنید، محدود هستند.
 • محدودیت ده دقیقه ای را برای هر موضوعی که نگران آن هستید، در نظر بگیرید.

سفید/ صلح: سفیدها حافظان صلح هستند که برایشان نبود تضاد و درگیری ارزش دارد. آنها شفافیت و صبر دارند و به طور کلی مهربان، سازگار پذیر و شنونده های خوبی هستند.

  انگیزه

نیاز ها

خواسته ها

 

 • صلح و آرامش

 

 • حس خوب داشتن (درونی)
 • به آن ها فضای شخصی داده شود
 • مورد احترام باشند
 • مهربانی
 • مقابله با عدم امنیت
 • صبر  
 • استقلال  
 • رضایت
 

محدودیت های سفیدها

 • جدا و غیر درگیر با موضوع ها به نظر می رسند.
 • دیدگاه  انفعالی به زندگی دارند.
 • در مورد تجربه ها واکنش نداشته و یا هیجان واضحی را نشان نمی دهند.
 • برای صمیمی شدن با مشکلاتی مواجه هستند.
 • نسبت به خود کمرو و خجالتی اند.
 • خیلی زود برنامه ها را برای تغییر دستکاری می کنند.
 • در مورد جهت و اهدافی که باید دنبال کنند، تردید دارند.
 • معمولا برای گرفتن مسئولیت تنبلی و یا بی اشتیاقی نشان می دهند.
 • در تعهد داشتن مقاومت نشان می دهند.

درس های زندگی برای سفیدها

 • احساس و درک خود را نسبت به خود، وظایف پیش رو و یا رفتار دیگران به صورت کلامی بیان کنید .
 • به جای نادیده گرفتن مشکلات، به آنها اشاره کنید.
 • باور داشته باشید یا نه، تضاد می تواند مفید واقع شود.
 • به طور فعال مفهوم ضرورت را دنبال کنید.
 • به طور فعالانه سعی کنید به جای انجام برنامه های که دیگران برای شما تعیین می کنند، برنامه های کاری خود را پیش ببرید.
 • هنگامی که دیگران طالب(خواهان) به نظر می رسند، موضع خیلی تدافعی نگیرید.
 • کمی ریسک کنید.
 • سعی کنید رویاهای در طول روز خود را کنترل کنید تا زمان زیادی از وقتتان را برای انجام کار نگیرد.

زرد/ شوخ طبع: زردها به تفریحی انجام دادن کارها اهمیت می دهند و به خاطر لذت و سرگرمی کار می کنند. آنها  شور و شوق و خوشبینی را ایجاد کرده و کاریزماتیک، خود انگیخته و اجتماعی محسوب می شوند.

  انگیزه

نیاز ها

خواسته ها

 

 • لذت و تفریح  

 

 • خوب به نظر رسیدن (اجتماعی)
 • متوجه موضوعات شوند
 • ستایش شوند
 • تایید از سوی جمع
 • مخفی کردن عدم امنیت (کم)
 • شادی
 • آزادی   
 • تجربه های لذت بخش  
 

محدودیت های زردها

 • نیاز دارند که از لحاظ اجتماعی خوب به نظر برسند (اولویت بالا)
 • غیر واقعی و بی مسئولیت هستند.
 • اتکا به خود و خودبینی دارند.
 • بی تعهد بوده و دمدمی مزاج هستند.
 • زیاد صحبت می کنند و کمتر اقدام می کنند.
 • ظاهری عمل کرده و اغلب به اوقات خوش علاقه دارند.
 • برای این که محصول با کیفیتی خلق کنند تمایلی به تجربه چیزهای ناخوشایند ندارند.
 • بی نظم هستند.
 • در مکان های عمومی سرو صدا می کنند.
 • در موفقیت های خود اغراق کرده و واقعیت های تلخ را نادیده می گیرند.
 • نمی توانند با مسائل روبرو مقابله کنند.

درس های زندگی برای زردها

 • بدانید که مشغول بودن به کاری الزاما به معنای اقدام هدفمند نیست.
 • روزانه اهداف خاص را برنامه ریزی کرده و آنها را اولویت بندی کنید.
 • به جای توجه به کارهای سرگرم کننده به کارهای های مهم تمرکز کنید.
 • زمانی که بر روی وظیفه خاصی تمرکز کرده اید که باید در زمان معین انجام دهید، زمان بندی قابل دست یابی تعیین کنید و هنگام دست یابی و انجام آنها به خودتان پاداش سرگرمی بدهید.
 • به تصویر بزرگ تر متعهد باشید.
 • در خلاقیت های بی مورد تعادل برقرار کنید و به تعهدات تمرکز داشته باشید.
 • برای کارهای پیش رو برنامه داشته باشید تا بتوانید به موقع آنها را تمام کنید.
 • خوب گوش کنید تا برای اطلاعاتی که به شما ارائه داده اند صحبت های آن ها را قطع کنید.

نتایج این رنگ شخصیت شما را از میان موارد زیر نشان می‌دهد :

قدرت

صمیمیت

صلح و آرامش

شوخ‌طبعی

مشاهده نمونه خروجی

مشخصات تست

۴۵ سوال

schedule

۱۰ دقیقه

assessment

تفسیر دارد

رایگان

۱۴۸  دیدگاه‌

 • karboom,کاربوم

  محمد حمزه پور

  ۱۴۰۱/۶/۲۸ ۰۰ : ۰۴

  عالی بود

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  بهروز هنرمند اسبق

  ۱۴۰۰/۷/۲ ۲۲ : ۴۵

  خوب

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  عارف تامرادی نظری

  ۱۴۰۰/۷/۱ ۱۹ : ۰۲

  عالی

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  فرشید دهنوی

  ۱۴۰۰/۶/۵ ۱۸ : ۴۵

  کاملا مفید بود

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  Zohreh Khakpour

  ۱۴۰۰/۶/۳ ۲۱ : ۳۸

  خوب بود تقريبا 90درصد سازگاري داره

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  مهدی یاوری رهنی

  ۱۴۰۰/۵/۲۵ ۱۶ : ۳۴

  خیلی به تیپ شخصیتی من نزدیک بود بین قرمز و آبی خودم قرمز رو بیشتر نزدیک میبینم که شاید در یک یا دو تست زود انتخاب کردم

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  بهاره نجفی

  ۱۴۰۰/۵/۲۴ ۰۰ : ۱۲

  عالی

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  محسن رجبلو

  ۱۴۰۰/۵/۱۹ ۰۹ : ۴۹

  عالی

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  نگار کاظم نژاد

  ۱۴۰۰/۵/۱۱ ۱۵ : ۳۲

  سپاس . خیلی دقیق بود گاها از میزان دقت خنده‌ام میگرفت . واقعا ممنونم

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  محسن عسکری

  ۱۴۰۰/۵/۱۰ ۰۲ : ۱۰

  حقایق پنهان شخصیت را بدون سانسور نمایان کرد بهترین توصیف آزمون که میتوان کرد

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  حمید

  ۱۴۰۰/۵/۴ ۰۲ : ۰۱

  عالی

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  زهرا محمدپور

  ۱۴۰۰/۵/۲ ۱۹ : ۱۷

  خوب

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  محمد امین رضوی

  ۱۴۰۰/۵/۱ ۰۱ : ۱۷

  عالی

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  میلاد عبداللهی

  ۱۴۰۰/۴/۳۰ ۱۱ : ۴۳

  آزمون مفیدی بود و تا حدودی بر اساس واقعیت بود

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  مهسا ایراف

  ۱۴۰۰/۴/۲۷ ۲۳ : ۰۵

  عالی بود

  ۰  پاسخ 

درباره این تست بیشتر بدانید

قابل توجه متخصصان منابع انسانی

جهت اطلاعات بیشتر درباره شرایط استفاده از تست‌های آنلاین به صورت سازمانی با شماره ۸۶۰۸۳۳۲۵-۰۲۱ تماس بگیرید

سؤالات متداول درباره تست شخصیت شناسی هارتمن

 • تست شخصیت هارتمن شخصیت افراد بر اساس ۴ رنگ قرمز، آبی، سفید و زرد دسته‌بندی می کند.

 • تست هارتمن افراد را بر اساس ارزش‌های محوری شخصیت آنها ارزیابی می‌کند.

 • قرمز: قدرت، آبی:صمیمیت، سفید: صلح و آرامش، زرد: لذت و تفریح

 • به ۲ دلیل: ۱. تست شخصیت هارتمن را می‌توان در این سایت به‌صورت رایگان انجام داد. ۲. در پایان، هارتمن یا تست روانشناسی رنگها با جواب و تحلیل به شما ارائه خواهد شد.