تسهیلگری چیست و چگونه این مهارت را در خود تقویت کنیم؟

وحیده نجفی

تسهیلگری به شما امکان می‌دهد که به گروه‌هایی از افراد کمک کنید تا به طور مؤثر و کارآمد با یک‌دیگر کار کنند. استفاده از تکنیک های تسهیلگری، مانند انعطاف‌پذیری و مدیریت زمان، به شما این امکان را می‌دهد که در زندگی روزمره‌‌ی خود پیشرفت کنید و موفقیت کسب کنید. تمرین‌ کردن این مهارت‌ها می‌تواند در جست‌وجوی شغلی و هم‌چنین در محل‌ کار، به محضِ استخدام ‌شدن در شغلی، به شما کمک کند.

در این مطلب ابتدا بررسی میکنیم تسهیلگری چیست و تسهیلگر کیست، سپس به مثال‌هایی از تکنیک های تسهیلگری، چگونگی تبدیل ‌شدن به تسهیلگری مؤثر و نحوه‌ی استفاده‌ از این مهارت‌ها در محل کار خواهیم پرداخت.

کارگاه فرصت کاربوم

تکنیک های تسهیلگری چیست؟

تکنیک های تسهیلگری تکنیک‌هایی هستند که با برخورداری از آن‌ها فرصت‌ها و امکاناتی را برای گروهی از افراد فراهم می‌کنید تا پیشرفت ‌کنند و موفق شوند. آمادگی، تنظیم دستورالعمل‌ها، انعطاف‌پذیری‌، گوش ‌دادن فعال و مدیریت زمان نمونه‌هایی از مهارت‌های تسهیلگری هستند. مهارت‌ تسهیلگری این نیست که مدیری صریح باشید، بلکه به دیگران اجازه می‌دهید تا در این امر سهیم باشند.

شما به عنوان تسهیلگر، با تکنیک های تسهیلگری گروه خود را سازمان‌دهی ‌می‌کنید و هدف مشترکی ایجاد می‌کنید که همه بتوانند در آن شرکت کنند؛ سپس گفت‌وگو را به سمت هدف مشترکی پیش می‌برید و هرآن‌چه را گروهتان برای رسیدن به هدف نیاز دارد، فراهم می‌کنید. هدف اصلی تسهیلگر و تسهیلگری این است که بدون این‌که تیم را به طور مستقیم درگیر کند، با تشویق به مشارکت و خلاقیت آن را هدایت کند.

چرا تسهیلگرها مهم هستند؟

چرا تسهیلگرها مهم هستند - تسهیلگری

تسهیلگرها از این جهت مهم‌ هستند که گروه‌ها و تیم‌ها را قادر می‌سازند تا به صورت مولد پیشرفت کنند. آن‌ها بیش از آن‌که تسهیلگر‌ی کنند و تسهلیگر باشند، مدیر، کمک‌کننده و تأثیرگذار در روند کار هستند.

۳ دلیل اصلی اهمیت تسهیلگری و تسهیلگرها را در این‌جا بیان کرده‌ایم:

  1. کمک‌ کردن به حل تعارضات: تسهیلگر شخصی بی‌طرف است که به هر دو طرف بحث گوش می‌دهد و با رسیدن به نقطه‌‌ی مشترکی بین دو یا چند نفر، مشکلات را حل خواهد کرد؛
  2. پیشرفت: تسهیلگر هر کاری را که در گروه برای پیشرفت‌ کردن لازم است، انجام می‌دهد. بهره وری از زمان برای پیشرفت‌ کردن در مهلت تعیین‌شده ضروری است؛
  3. موفقیت امیدوارکننده: تسهیلگر شخصی است که می‌تواند گروهی از افراد را به حل ‌کردن مشکلات و دست‌یابی گروه به هدف نهایی خود ترغیب کند. وی درمورد چگونگی دست‌یابی گروه به هدف نهایی خود بی‌طرف است و تا زمانی که گروه به نتایج موفقی برسد، کار خود را انجام می‌دهد.

حال که دریافتید تسهیلگری چیست و تسهیلگر کیست، در ادامه مطلب به بررسی تکنیک های تسهیلگری و نمونه‌هایی از آن می‌پردازیم تا این مفهوم روشن‌تر شود.

ATS کاربوم

نمونه‌‌هایی از تکنیک های تسهیلگری

انواع مختلفی از تکنیک های تسهیلگری وجود دارد که می‌توانید آن‌ها را یاد بگیرید و تمرین کنید تا به شما کمک کنند که تسهیلگری مؤثر باشید.

انواع مختلف تکنیک های تسهیلگری عبارت‌اند از:

  1. تکنیک تسهیلگریِ امکان تنظیم ‌کردن دستورالعمل‌ها: یکی از تکنیک های تسهیلگری امکان تنظیم کردن دستورالعمل هاست، دستورالعمل‌ها از ابتدای پروژه به اعضای گروه این امکان را می‌‌دهند که هدف مشترکی داشته‌باشند. به طور معمول، پیشرفت زمانی سریع‌تر انجام می‌شود که همه‌ی اعضای گروه از این دستورالعمل‌ها آگاه باشند و بدانند که تسهیلگر چه می‌خواهد؛
  2. تکنیک تسهیلگریِ بی‌طرفی: بی‌طرفی توانایی حفظ بی‌طرفی در کار تیمی است. به عنوان یک تسهیلگر، بی‌طرف بودن بسیار مهم است، زیرا به شما این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به دستور کار، تیم را راهنمایی کنید. مهم نیست که افراد گروه چه انتخابی می‌کنند، موفقیت تیم اولویت اصلی شماست؛
  3. تکنیک تسهیلگریِ تشويق كردن: تسهیلگر افراد را به مشارکت در گفت‌وگویی که معمولا موجب پیشرفت‌ می‌شود، تشویق می‌کند. تشویق‌ کردن اعضای گروه باعث می‌شود که خجالتی‌ترین افراد نیز در آن شرکت کنند و مشارکت و درگیر‌ بودن در گفت‌وگو را احساس کنند؛
  4. تکنیک تسهیلگریِ آمادگی: یکی دیگر از تکنیک های تسهیلگری آماده بودن است. آماده ‌بودن از عوامل مؤثر در پیشرفت و تسهیل گروهی است. تسهیلگری که آمادگی دارد، قادر خواهد بود منابع مورد‌ِنیاز گروه را برای سوق‌ دادن گفت‌وگو در جهت رسیدن به هدفی مشترک فراهم کند؛
  5. تکنیک تسهیلگریِ انعطاف‌پذیری: انعطاف‌پذیری توانایی سازگاری با تغییر است. تسهیلگر این کار را از طریق سازگاری با دیدگاه فعلی و طرز فکر تیم در زمان لازم انجام می‌دهد؛
  6. تکنیک تسهیلگریِ گوش‌ دادن فعال: این تکنیک از تکنیک های تسهیلگری شامل توجه‌ کردن کامل به هریک از اعضای گروه است. مردم وقتی احساس کنند که کسی به حرف‌هایشان گوش می‌دهد، بیش‌تر کمک می‌کنند. تسهیلگر باید مطمئن شود که به صحبت‌های تک‌تک افراد گوش می‌دهد.

وقتی باید اهداف برآورده شوند یا ایده‌ها قبل از مهلت تعیین‌شده ارائه شوند، مدیریت زمان لازم است تا همه متمرکز باشند. یک تسهیلگر از مهارت‌ مدیریت زمان خود برای اطمینان از پیشرفت‌ کردن در طی پروژه‌های گروهی یا جلسات استفاده می‌کند.

چگونگی ارتقا‌ دادن تکنیک های تسهیلگری

پس از این که دریافتید تسهیلگری چیست و چه تکنیک‌هایی دارد این سوال مطرح می‌شود که چگونه باید این تکنیک‌هارا ارتقا دهیم؟ تمرین تکنیک های تسهیلگری و توسعه‌ی نقاط قوت شما را قادر می‌سازد تا تسهیلگر بهتری باشید.

نکات زیر به بهتر شدن تسهیلگری کمک می‌کند:

۱. توسعه‌ دادن نقاط قوت خود

تمرکز کردن روی نقاط قوت خود به شما امکان می‌دهد تا تسهیلگری فوری را تمرین کنید، مهارت‌های خود را بشناسید و از آن‌ها برای جمع‌آوری گروهی از افراد به منظور پیشرفتشان استفاده کنید؛ به عنوان مثال، هنگامی که فرصتی برای رهبری گروه به شما داده می‌شود، به جای این‌که مانند یک رهبر رفتار کنید، نقاط قوت تسهیلی‌ خود را تمرین کنید؛ احتمالا بیش‌تر پیشرفت خواهید کرد و در اهداف خود موفقیت بیش‌تری کسب خواهید کرد.

۲. پذیرفتن ضعف خود

برای این‌که تسهیلگر خوبی باشید باید به این تکنیک از تکنیک های تسهیلگری دقت کنید، نقاط ضعف خود را در نظر بگیرید. دانستن نقاط ضعفتان این امکان را برای شما فراهم می‌کند که حتی قبل از این‌که فرصتی برای تسهیلگری فراهم شود، به طور فعالانه روی آن‌ها کار کنید؛ برای مثال، اگر فکر می‌کنید که می‌توانید مهارت‌های گوش‌ دادن فعالتان را ارتقا دهید، در گفت‌وگوهای خود آن‌ها را تمرین کنید. تقویت نقاط ضعفتان با یک یا دو نفر می‌تواند به شما کمک کند تا برای تنظیم‌ کردن یک گروه بزرگ‌تر آماده شوید.

۳. به دنبال فرصت‌ برای تسهیل‌ کردن

همان طور که تکنیک های تسهیلگری خود را ارتقا می‌دهید، جست‌وجوی فرصت‌هایی برای تسهیل می‌تواند تمرینی عالی باشد. چه در حال‌ کمک‌ کردن به دو نفر باشید و چه در حال یاری رساندن به بیست نفر، می‌توانید با تمرین ‌کردن مهارت‌های خود، به عنوان یک تسهیلگر، موفق شوید؛ برای مثال، اگر دو نفر برای تکمیل‌ کردن پروژه‌ای نیاز دارند که با هم کار کنند، می‌توانید مهارت‌های تسهیلگری خود را با آمادگی، گوش ‌دادن فعالانه و تشویق هریک از آن‌ها در طول مراحل تمرین کنید.

تکنیک های تسهیلگری در محل کار

تکنیک‌های تسهیلگری در محل کار

اگرچه تکنیک های تسهیلگری بسیاری وجود دارند که می‌توانید آن‌ها را تمرین کنید و توسعه دهید، در این‌جا چند روش خاص را شرح داده‌ایم تا تسهیلگر مؤثری در محل کار باشید:

۱. گوش‌ دادن فعالانه به هریک از اعضای گروه

گوش‌ دادن فعال هم یک مهارت تسهیلگری و هم مهارتی اجتماعی است. تمام تلاشتان را بکنید تا به صحبت‌های هم‌کارانتان گوش دهید و به همه توجه کنید. با گوش ‌دادن فعال به تک‌تک اعضای گروه خود، می‌توانید احترام فوق‌العاده‌ای را به هم‌کارانتان نشان دهید، زیرا احساس می‌کنند که شما در حال گوش ‌دادن به آن‌ها هستید. تمرین این مهارت در محل کار به دیگران امکان می‌دهد تا شما را به عنوان تسهیلگر در پروژه گروهی آینده‌شان انتخاب کنند.

۲. فکر ‌کردن مکرر به پیشرفت

وقتی مدام به پیشرفت فکر می‌کنید، تکنیک های تسهیلگری شما تقویت می‌شوند؛ برای مثال، هنگامی که یک پروژه باید قبل از پایان هفته به اتمام برسد، فکر کردن به پیشرفت مورد‌ِنیاز می‌تواند امکان تسهیل ‌کردن کار را به صورت طبیعی فراهم کند.

۳. مدیریت مؤثر زمان در انجام کارها

مدیریت زمان یکی از مؤلفه‌های مهم در تسهیلگری و پیشرفت است؛ به عنوان مثال، وقتی مدیرتان وظیفه‌ای را به شما محول می‌کند که باید تا پایان روز آن را به پایان برسانید، کار را تقسیم کنید و برای خودتان زمان مشخصی را در نظر بگیرید تا به طور کارآمد هرکدام از کارها را به پایان برسانید. هرچه در مدیریت زمان خود مؤثرتر باشید، بهتر می‌توانید مدیریت زمانی را برای کل گروه تسهیلگری یا تسهیل کنید.

۴. انعطاف‌پذیر بودن و خود را با تغییر وفق‌ دادن

هنگامی که همه‌چیز طبق برنامه در محل کار پیش نمی‌رود، از تکنیک تسهیلگری انعطاف‌پذیری خود استفاده کنید. وقتی متوجه می‌شوید که موفقیت همیشه با برنامه‌ی دقیقی همراه نیست، می‌توانید خود را با تغییرات وفق دهید؛ برای مثال، وقتی به دلیل تغییر پروژه، پیشرفت ‌کردن به تعویق می‌افتد، انعطاف‌پذیر باشید و برنامه‌ی جدیدی را تنظیم کنید. تسهیلگر متوجه می‌شود که چطور برای رسیدن به هدف نهایی با تغییر سازگار شود.

۵. همدلی‌ کردن با دیگران

همدلی مهارتی اجتماعی است که به شما امکان می‌دهد تا نسبت به آن‌چه دیگران احساس می‌کنند، دل‌سوزی کنید. همدلی ‌کردن به طور مستقیم به ادامه‌ دادن پروژه‌ی متوقف‌شده کمک می‌کند؛ به عنوان مثال، وقتی گروهی معتقد است كه پروژه‌ای می‌تواند بهتر باشد و از نتیجه‌ی نهایی آن اطمینان ندارد، دل‌سوزی می‌تواند باعث شود كه اعضا فکر كنند که شما احساسات گروه را درک می‌کنید. این ‌کار آن‌ها را تشویق می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد که به پیشرفت خود ادامه دهند. پس همدلی هم یکی از مهمترین تکنیک های تسهیلگری است. تا به اینجای مطلب دریافتید که تسهیلگری چیست و تسهیلگر کیست، همچنین بررسی کردیم که چگونه می‌توان تکنیک های تسهیلگری را ارتقا داد. در ادامه به این خواهیم پرداخت که چگونه این تکنیک‌هارا نمایان کنیم.

چگونگی نمایان ‌کردن تکنیک های تسهیلگری

چگونگی نمایان ‌کردن تکنیک های تسهیلگری

تکنیک های تسهیلگری شما در هر مرحله از جست‌وجوی شغلی می‌توانند نمایان شوند. وقتی نشان دهید که یک تسهیلگر عالی هستید، می‌توانید خود را به عنوان کاندیدای بهتر برای شغل معرفی کنید.

در این‌جا روش‌هایی را برای نمایان ‌کردن تکنیک های تسهیلگری شما در طول هر مرحله بیان کرده‌ایم:

مهارت‌های تسهیلگری برای رزومه

رزومه‌ی شما جای خوبی برای نشان‌ دادن مهارت‌های تسهیلی‌تان است. برخی از این مهارت‌ها را می‌توانید به قسمت مهارت‌های رزومه‌ اضافه کنید؛ به عنوان مثال، مدیریت زمان مهارتی عالی است که باید در قسمت مهارت‌ها اضافه شود. هنگام توصیف سابقه‌ی شغلی قبلی خود می‌توانید به مهارت‌های دیگری مانند تشویق ‌کردن و انعطاف‌پذیری اشاره کنید؛ به عنوان مثال، پروژه‌های روزانه و هفتگی را در مهلت‌های تعیین‌شده، هم‌زمان با تغییر در برنامه‌ها، به اتمام برسانید.

مهارت‌های تسهیلگری برای کاورلتر (نامه‌ی پوششی)

افزودن مهارت‌های تسهیلگری به کاورلتر راه آسان و خوبی برای جلب‌توجه کارفرماست. به شرکتی که متقاضی استخدام در آن هستید، فکر کنید و مهارت‌هایی را که آن‌ها از شما می‌خواهند به کاورلتر خود اضافه کنید. اگر آن‌ها به دنبال شخصی هستند که بتواند تحت فشار با دستورالعمل‌های دقیق کار کند، مهارت‌های برنامه ریزی و انعطاف‌پذیری خود را نیز به کاورلتر اضافه کنید.

اگر آن‌ها به دنبال شخصی هستند که بتواند گروه را راهنمایی کند، توانایی خود را در تعیین‌ اهداف و تشویق‌ کردن به پیشرفت ذکر کنید. ارسال کاورلتری که خوب نوشته شده‌باشد و با مهارت‌های مورد‌ِنیاز آن‌ها ارتباط مستقیمی داشته‌باشد کارفرمای توانمند را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

مهارت‌های تسهیلگری برای مصاحبه‌ی شغلی

مصاحبه‌ی شغلی اولین فرصتی است که باید درمورد مهارت‌های تسهیلی خود صحبت کنید. تسهیلگر موفق آماده شده‌است و وقت خود را به طور موثر مدیریت می‌کند؛ بنابراین، اولین حضور در مصاحبه اولین قدم مفید در نشان ‌دادن مهارت‌های شماست.

با گوش ‌دادن فعال به مصاحبه‌گر، از لحظه‌ی راه‌ رفتن در اتاق، می‌توانید مهارت‌های تسهیلی‌ خود را نشان دهید؛ علاوه بر این برداشت‌ها، شما می‌توانید در پاسخ به سؤالات مصاحبه، به مهارت‌های خود اشاره کنید. وقتی مصاحبه‌کننده از شما می‌خواهد که یک یا چند سناریو از تجارب شغلی گذشته‌ی خود را توضیح دهید، زمان مناسبی برای به اشتراک ‌گذاشتن مهارت‌های تسهیلی‌ شماست. کارفرمایان از کسی قدردانی می‌کنند که می‌تواند به دلیل پیشرفت‌ کردن و موفقیت‌ کسب ‌کردن در گروه نقش‌آفرینی کند و این دقیقا همان تسهیلگری است.

در این مطلب بررسی کردیم که تسهیلگری چیست و تسهیلگر کیست، سپس به تکنیک های تسهیلگری پرداختیم و توضیح دادیم که چگونه می‌توانیم این تکنیک‌ها را ارتقا دهیم و نمایان کنیم. اگر تجربه تسهیلگری داشته‌اید نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع: indeed.com

۴.۶ ( ۷ امتیاز )
٪۰

شما این جلسه از دوره مهارت‌های نرم را مطالعه کرده‌اید.

برای ثبت این جلسه و مطالعه کامل دوره، وارد شوید.

مهارت حل اختلاف چگونه روابطمان در محیط کار را بهبود می‌بخشد؟

جلسه قبلی آموزشی

نه گفتن چه اهمیتی دارد؟ ۵ راه ساده برای تقویت مهارت نه گفتن

جلسه بعدی آموزشی

دوره مهارت‌های نرم

۳۷ جلسه آموزشی

دیدگاه

۰  دیدگاه‌