clear
یا ورود آسـان بـا

چگونه بر اهمال کاری خود غلبه کنیم؟

۲۸۱۰

access_time

۱۲ دقیقه

توسعه فردی و یادگیری

مقدمه: به جرات می توان گفت خیلی از ما تمایل داریم تا دقیقه 90 و نزدیک به موعد کارهایمان را عقب بندازیم. حس اهمال و تنبلی سراغمان می آید. در این مقاله برای غلبه بر اهمال کاری، خانم کارولین وب (Caroline Webb)، از مدیران ارشد اجرایی شرکت سون شیفت (Sevenshift)  به ارائه راهکارهایی نسبت به این موضوع پرداخته است.

تنبلی، سستی یا اهمال کاری به شکل های مختلفی ظاهر می شود. احتمالا بخواهیم وظیفه ای را انجام دهیم، اما با بهانه آوردن بیشمار آن را به زمان دیگر موکول می کنیم. کارهایی که سریع می توانیم انجام دهیم مثل پاسخ به ایمیل ها را اولویت بندی می کنیم در حالی که نوع بزرگ و پیچده شان را به روز دیگری موکول می کنیم. ممکن است حس مشغول و دست به کار شدن به ما دست بدهد ولی از انجام کارهای مهم اجتناب کنیم. هنگام اهمال کاری، وقتی به آیتم های انجام نشده و دست نخورده در لیست انجام کار خود دقت می کنیم، کاری از دست مان بر نمی آید و حس نارضایتی و ناخشنودی به ما دست می دهد. مشکل این است که ذهن ما برای اهمال کاری برنامه ریزی شده است. به طور کلی، همه ما با وظایفی که برای آینده تعریف می کنیم، نسبت به وظایفی که امروز انجام آن را برعهده می گیریم، مشکل داریم. دلیل آن این است که ذهن ما موضوع های واقعی و قابل لمس را بهتر از مسائل انتزاعی پردازش می کند و حس عذاب زود هنگام آن به دلیل مقایسه منافع ناشناخته و عدم قطعیت محسوس به نظر می رسد. در نتیجه تلاش کوتاه مدت به راحتی جایگزین تلاش بلند مدت در ذهنمان می شود؛ که این مورد توسط صاحب نظران رفتاری خطای تبعیض - زمان حال نامیده می شود. شما چطور نسبت به انجام وظایف پیش رو بی ملاحظه می شوید؟ دلیل آن ایجاد تعادل دوباره در ذهن با تحلیل منفعت-هزینه است: اینکه حس منفعت انجام عمل را بیشتر و هزینه عدم  اقدام را کوچکتر نشان می دهد. پاداش انجام دادن وظیفه کسل کننده باید بزرگتر از درد کوتاه مدت آن باشد.

برای اینکه بتوانید منافع انجام عمل را بیشتر و واقعی نشان دهید:

این تجسم را در ذهن خود ایجاد کنید که انجام وظیفه چقدر می تواند عالی باشد. محققان به این نتیجه رسیده اند که افراد در صورتی که عکس های قدیمی شان به صورت دیجیتالی نمایش داده شود، تمایل بیشتری برای حفظ آن تا دوران بازنشستگی می کنند. چرا؟ به خاطر اینکه آینده شان را واقعی تر نشان می دهد. ما نسخه کوچکی از این روش را برای انجام وظایفی می توانیم به کار ببریم که قصد داریم از انجامش اجتناب کنیم. و این کار را با تجسم تصویر واضح ذهن از منافع اقدام انجام می دهیم که می تواند برای عدم بی تحرکی ما کافی باشد. بنابراین اگر تماسی را می شنوید که می خواهید رد کنید یا ایمیلی را بدون پاسخ ببندید، به مغز خود کمک کنید که حس رضایت از انجام کار را تجسم کند. این کار را همچنین با تجسم دیدن چهره آرام فردی انجام دهید که کاری که به شما نیاز داشته را انجام داده اید.

پیش-تعهدی خود را علنی کنید. گفتن اینکه قصد انجام کاری را داریم باعث می شود تا جذابیت انجام آن بسیار افزایش یابد، زیرا سیستم پاداش ذهنی ما به وضعیت اجتماعی واکنش زیادی نشان می دهد. تحقیقات نشان می دهد این موضوع که توسط دیگران و یا حتی غریبه ها مورد احترام و ارزش قرار گیریم؛ بسیار برای ما حائز اهمیت است. چون بسیاری از ما دوست نداریم برای افراد دیگر تنبل به نظر برسیم. بنابراین با جرات بگویید، من گزارش را برایتان تا اخر روز می فرستم و مزایای اجتماعی آن را با انجام تعهد خود به دست بیاورید، زیرا ما را به انجام هدف نزدیک می کند.

با عواقب بی اقدامی خودتان را روبرو کنید. تحقیقات نشان داده است که ما به طور عجیبی با ارزیابی شرایط فعلی مخالفت می کنیم. با اینکه ممکن است مزایای انجام کار جدیدی را بسنجیم، کمتر مزایای انجام نشدن آن را ارزیابی می کنیم. این اقدام که خطای اجتناب نامیده می شود، منجر می شود تا ما منافع انجام کارها را به وضوح نادیده بگیریم. فرض کنید که شما به طور مداوم آمادگی لازم برای جلسه را به تعویق بیندازید. شاید با وظایف هیجان انگیز فریفته می شوید، بنابراین به خودتان می گویید که این کار را فردا (یا حتی یک روز بعدتر) انجام می دهید. اما خودتان را مجبور به فکر در مورد عواقب تاخیر کنید، تا به این نتیجه برسید که فردا برای تحویل کاری که از همکاران نیاز دارید، دیر خواهد بود. اگر همان لحظه این کار را انجام دهید، احتمال به موقع انجام دادن به پنجاه درصد می رسد، درنتیجه این حرکت شما را به قصد انجام پیش می برد.

در صورتی که بخواهید هزینه عدم انجام کمتر شود:

قدم اول خود را شناسایی کنید. برخی اوقات توسط اقداماتی که انجام نداده ایم، دچار استرس و ترس می شویم. ممکن است بخواهیم بر اساس لیست کارهایمان، زبان فرانسه یاد بگیریم، اما چگونه می توانیم عصرها زبان را جزو برنامه ها قرار بدهیم؟ نکته کلیدی این است که کارهای بزرگ را به وظایف ساده و کوچک که زحمت زیادی برایتان ندارند، تقسیم کنیم. بهتر اینکه اولین اقدام کوچک را شناسایی کنیم تا ذهن ما وزن بیشتری به مزایای انجام آن نسبت به هزینه انجام ندادن بدهد. در نتیجه به جای شروع یادگیری زبان فرانسه ممکن است به فردی ایمیل بزنید و از وی توصیه یادگیری آن را بخواهید. برای به دست آوردن این هدف کوچک، شما انگیزه بیشتری برای طی کردن مرحله بعدی به دست می آورید تا اینکه برای کمبود مهارتهای زبانتان با تنبلی خود مبارزه کنید.

قدم اول را به انجام برسانید. ما می توانیم احساس هزینه بر بودن تلاش را کمتر کنیم، اگر بین اولین اقدام کوچک و کاری که واقعا تمایلش را داریم، ارتباط برقرار کنیم. به عبارت دیگر، کاری که از انجام آن سرباز زده اید را به چیزی که نباید از آن اجتناب کنید، ارتباط دهید. برای مثال هنگام ورزش بخواهید مجله یا کتاب های تفریحی بخوانید، زیرا حس قصور لذت بخش ذهن تان را تحریک به انجام تاوان انجام کوتاه مدت ورزش می کند. بالعکس این موضوع، ممکن است نظم خودتان را برای انجام وظیفه ای دشوار داشته باشید اگر به خودتان وعده رفتن به کافه ای خوب با نوشیدنی موردعلاقه بدهید.

مانع مخفی را بردارید. برخی اوقات خودمان را در حالت انجام کاری به صورت تکراری می بینیم که هنوز مایل به برداشتن قدم اول نیستیم. صدایی آرامی را در ذهن خود می شنویم که می گوید، "فکر خوبیه ، اما نه".. در این مواقع ما باید دوباره همان سوال را از خودمان بپرسیم، تا بدانیم چه چیزی واقعا باعث تردید ما برای اقدام می شود. این موضوع به درمان روانشناختی نیازی ندارد. صبورانه از خود چند سوال "چرا" را بپرسید- مثل چرا انجام این کار دشوار به نظر می آید؟ دلیل اش چیست؟ - در این صورت می تواند مانع زود مشخص شود. اغلب چالش این است که با داشتن تعهد خیلی رقابتی، انگیزه تان تحلیل می رود. برای مثال شاید مواجه شدن با انجام اهداف روتین صبح گاهی برایتان دشوار به نظر برسد. پرسیدن چند پرسش "چرا" می تواند چالشی که از تمایل زیادتان برای خوردن صبحانه با خانواده (به جای کار) را برجسته کند. زمانی که این تضاد برایتان روشن می شود، برای غلبه بر آن نیز  راهی پیدا می کنید، مثل تعیین هدف از شب قبل یا مشغول کردن خود به کار و فعالیت.

در نتیجه اگر خودتان را در انجام دادن کارهای مهم ناتوان دیدید، نسبت به خود مهربان باشید. بدانید که ذهن شما وقتی کم کم نسبت به انجام کارها کوتاهی می کند، به کمک نیاز دارد. تلاش کنید تا حداقل قدم را برای کسب فایده بیشتر و کم کردن هزینه عدم انجام کار انجام دهید. به این ترتیب لیست کارهای خسته کننده خود را انجام خواهید داد.

منبع: HBR.org

درباره نویسنده

کارولین وب

کارولین وب

کارولین وب (Caroline Webb) اقتصاد دان و از مربیان شناخته شده در حوزه مدیریت اجرایی است.

ارسال نظر

نویسنده ی کاربوم باشید

کاربوم برای متخصصینی که اهل نوشتن و ترجمه هستند پنل مستقل طراحی کرده است، برای انتشار نوشته هایتان در کاربوم اطلاعات زیر را کامل کنید