مسیر شغلی  ۱۳۰ مقاله 

۵.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTJ و ISFJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ‌ شخصیتی  INTJ و ISFJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۱۸  |    ۳ دقیقه 

۴.۷

با این ۷ روش ساده، استعدادهای پنهان خود را پیدا کنید

اغلب، کشف استعدادهای پنهان کار بسیار دشواری است. پس از سال‌ها تمرکز برمهارت یا شغلی خاص، خواه مهندسی کامپیوتر باشد و خواه بازاریابی در شبکه‌های ...

  ۴۷۲  |    ۷ دقیقه 

۵.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTJ و INFJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTJ و ENTP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۶۴  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTP و ESFJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTP و ESFJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۹۱  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTP و ESFP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTP و ESFP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۱۱۰  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTP و ENTJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTP و ENTJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۵۰  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTP و ENFP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTP و ENFP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۳۶  |    ۳ دقیقه 

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTP و ISFP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTP و ISFP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۲۱  |    ۳ دقیقه 

۴.۵

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTP و ESTP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTP و ESTP  از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۵۷  |    ۲ دقیقه 

۴.۵

رابطه تیپ‌های شخصیتی INTP و ISTJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی INTP و ISTJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۸۳  |    ۲ دقیقه 

کاربوم؛ زندگی شغلی بهتر

در بخش منابع آموزشی معتبر کاربوم در موضوعات ارتباطات و مذاکره ، رهبری ، کار تیمی ، تصمیم گیری ، خلاقیت و حل مسئله ، توسعه فردی و یادگیر ، خود مدیریتی ، برند شخصی و قابلیت های استخدامی است محتوای منابع آموزشی کاربوم در قالب اینفوگرافی ، پیام صوتی ، ویدیو و مقاله های علمی برای مخاطبینی از جمله دانشجویان ، کارشناسان تازه کار حوزه منابع انسانی رهبران و متخصصین حوزه HR می باشد علاوه بر محتوای مذکور محتواهایی از جنس ابزار و معرفی مشاغل نیز در میان محتواهای ارائه شده وجود دارند، لازم به ذکر است که تمامی محتوای این بخش از کاربوم از منابع و مراجع معتبر علمی تهیه می شوند که از بین آن ها می توان به HBR یا همان مجله کسب و کار دانشگاه هاروارد اشاره کرد که بخش عمده ای از مطالب بخش آموزشی کاربوم از طریق آن تهیه شده اند، از جمله مواردی که در بین منابع آموزشی در موضوعات فوق وجود دارد محتوا و مقالاتی درباره هوش هیجانی ، کنترل استرس ، فنون مذاکره و ... است.