نمونه رزومه

(رزومه) ۴۴ مقاله 

۵.۰

قالب رزومه؛ همراه با چند نمونه تمپلیت رزومه رایگان و نکات کاربردی

اولین قدم برای گردآوری یک رزومه‌ی عالی انتخاب قالب رزومه مناسب است. یکی از مهم‌ترین مواردی که در نوشتن رزومه باید به آن توجه کنید، ...

  ۲۴,۵۸۰  |    ۶ دقیقه 

نمونه رزومه مهندس نفت

نمونه رزومه مهندس نفت نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه مهندس نفت جمع‌بندی نمونه رزومه مهندس نفت در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری مهندس نفت ...

  ۵,۶۲۲  |    ۳ دقیقه 

نمونه رزومه مهندس پزشکی

نمونه رزومه مهندس پزشکی نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه مهندس پزشکی جمع‌بندی نمونه رزومه مهندس پزشکی در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری مهندس پزشکی ...

  ۵,۴۷۴  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

نمونه رزومه کارشناس HSE

نمونه رزومه کارشناس HSE نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه کارشناس HSE جمع‌بندی نمونه رزومه کارشناس HSE در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری کارشناس سلامت، ...

  ۶,۴۵۵  |    ۳ دقیقه 

نمونه رزومه کارشناس سئو (SEO)

نمونه رزومه کارشناس سئو نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه کارشناس سئو جمع‌بندی نمونه رزومه کارشناس سئو در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری کارشناس سئو ...

  ۴,۱۱۹  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

نمونه رزومه تولید محتوا

نمونه رزومه تولید محتوا نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه تولید محتوا جمع‌بندی نمونه رزومه تولید محتوا در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری تولید محتوا ...

  ۶,۳۱۰  |    ۳ دقیقه 

نمونه رزومه مهندس کشاورزی

نمونه رزومه مهندس کشاورزی نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه مهندس کشاورزی جمع‌بندی نمونه رزومه مهندس کشاورزی در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری مهندس کشاورزی ...

  ۳,۹۶۵  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

نمونه رزومه مهندس معدن

نمونه رزومه مهندس معدن نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه مهندس معدن جمع‌بندی نمونه رزومه مهندس معدن در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری مهندس معدن ...

  ۲,۴۵۶  |    ۳ دقیقه 

۵.۰

نمونه رزومه کارشناس بازرگانی

نمونه رزومه کارشناس بازرگانی نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه کارشناس بازرگانی جمع‌بندی نمونه رزومه کارشناس بازرگانی در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری کارشناس بازرگانی ...

  ۸,۰۴۵  |    ۳ دقیقه 

نمونه رزومه مدیر مالی

نمونه رزومه مدیر مالی نکاتی برای نوشتن نمونه رزومه مدیر مالی جمع‌بندی نمونه رزومه مدیر مالی در این مطلب ابتدا یک نمونه رزومه کاری مدیر مالی ارائه ...

  ۸,۵۰۲  |    ۳ دقیقه