مذاکره حقوق و دستمزد

(حقوق و دستمزد) ۴ مقاله 

۴.۷

۴ بهانه‌ی رایج برای رد کردن درخواست افزایش حقوق و پاسخ مناسب به آن‌ها

درخواست افزایش حقوق، کار آسانی نیست و هنگامی که در این باره، پای مکالمه‌ای قوی و پر از اعتماد‌به‌نفس در میان باشد، آماده‌شدن برای این ...

  ۲,۸۷۲  |    ۴ دقیقه 

۵.۰

چه زمانی در مصاحبه شغلی درخواست حقوق را مطرح کنیم؟

به‌طور معمول، صحبت‌کردن درباره پول کار راحتی نیست. وقتی که برای جایگاه شغلی تازه‌ای در حال مصاحبه هستید، کار سختی است که درباره حقوقتان صحبت ...

  ۴,۶۵۶  |    ۳ دقیقه 

۴.۵

درباره پاداش‌های غیرمالی چطور مذاکره کنیم؟

به‌طور معمول، عملکرد افراد در شرکت‌ها همیشه به‌منظور افزایش حقوق و پاداش بررسی می‌شود، اما در اقتصاد روبه‌تغییر، ممکن است موقعیت شرکت‌ها طوری باشد که ...

  ۲,۲۸۹  |    ۳ دقیقه 

۴.۴

درخواست افزایش حقوق را چگونه مطرح کنیم تا به نتیجه دلخواه برسیم؟

شاید پس از مدتی کارکردن در یک سازمان، از خود بپرسید که آیا به‌اندازه شایستگی خود، حقوق و دستمزد دریافت می‌کنید؟ یکی از راه‌های افزایش ...

  ۲۴,۰۵۵  |    ۱۲ دقیقه