خودشناسی  (مسیر شغلی)  ۱۳۹ مقاله 

۴.۸

چگونه شناسایی نقاط قوت به پیشرفت شغلی کمک می‌کند؟

صرف‌نظر از عنوان شغلی یا صنعتی که در آن اشتغال دارید، نقاط قوت مختلفی دارید که در زمینه‌ی موفقیت شغلی می‌توانند به شما کمک کنند. ...

  ۱۱۸  |    ۷ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ISFJ و ENFJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ISFJ و ENFJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۲۱  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ENTP و ESFP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ENTP و ESFP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۲۰  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ISFJ و ESTJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ISFJ و ESTJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۹  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ISFJ و ENTJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ISFJ و ENTJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۱۵  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ISFJ و ENFP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ISFJ و ENFP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۱۳  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ENTP و ESFJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ENTP و ESFJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۱۹  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ENTP و ENTJ

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ENTP و ENTJ از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۲۰  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ENTP و ENFP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ENTP و ENFP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۲۱  |    ۳ دقیقه 

۴.۰

رابطه تیپ‌های شخصیتی ENTP و ENTP

در این مطلب رابطه بین دو تیپ شخصیتی ENTP و ENTP از نظر تعامل با هم، حل تعارض، چگونگی اعتماد به یکدیگر، نحوه همکاری و ...

  ۲۳  |    ۳ دقیقه 

کاربوم؛ زندگی شغلی بهتر

در بخش منابع آموزشی معتبر کاربوم در موضوعات ارتباطات و مذاکره ، رهبری ، کار تیمی ، تصمیم گیری ، خلاقیت و حل مسئله ، توسعه فردی و یادگیر ، خود مدیریتی ، برند شخصی و قابلیت های استخدامی است محتوای منابع آموزشی کاربوم در قالب اینفوگرافی ، پیام صوتی ، ویدیو و مقاله های علمی برای مخاطبینی از جمله دانشجویان ، کارشناسان تازه کار حوزه منابع انسانی رهبران و متخصصین حوزه HR می باشد علاوه بر محتوای مذکور محتواهایی از جنس ابزار و معرفی مشاغل نیز در میان محتواهای ارائه شده وجود دارند، لازم به ذکر است که تمامی محتوای این بخش از کاربوم از منابع و مراجع معتبر علمی تهیه می شوند که از بین آن ها می توان به HBR یا همان مجله کسب و کار دانشگاه هاروارد اشاره کرد که بخش عمده ای از مطالب بخش آموزشی کاربوم از طریق آن تهیه شده اند، از جمله مواردی که در بین منابع آموزشی در موضوعات فوق وجود دارد محتوا و مقالاتی درباره هوش هیجانی ، کنترل استرس ، فنون مذاکره و ... است.