غرامت دستمزد چیست و شرایط دریافت آن چگونه است؟

 تیم محتوای کاربوم

افرادی که خواهان دریافت غرامت دستمزد هستند باید به نکات مختلفی توجه داشته و به خوبی شرایط پرداخت غرامت بیمه تامین اجتماعی را مورد بررسی قرار دهند. در ادامه قصد داریم توضیح دهیم که غرامت دستمزد چیست، سپس به هرآنچه که درمورد غرامت بیمه تامین اجتماعی نیاز است بدانید، اشاره کنیم.

ATS کاربوم

غرامت دستمزد چیست؟

در مواردی که فرد بیمه شده به دلایل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیرناشی از کار و یا بیماری‌های حرفه‌ای، به شکل موقت، قادر به انجام کار نباشد و نتواند مزد و حقوق دریافت کند، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی قسمتی از حقوق او را در این زمان پرداخت می‌کند که غرامت دستمزد نامیده می‌شود.

حال که متوجه شدید غرامت دستمزد چیست، در ادامه به بررسی شرایط دریافت آن می‌پردازیم.

شرایط دریافت غرامت دستمزد

با توجه به شرایط دریافت غرامت بیمه تامین اجتماعی، باید به خوبی قوانین را بررسی کرد. غرامت دستمزد به وجوهی گفته می‌شود که در دوران بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون به جای مزد یا حقوق به فرد بیمه‌شده پرداخت می‌شود.

توجه داشته باشید که به همین سادگی نمی‌توانید واجد شرایط پرداخت غرامت بیمه تامین اجتماعی شوید. به طور مثال جهت دریافت غرامت مربوط به بیماری باید به این نکات توجه داشته باشید:

فرد بیمه‌شده نباید کلا ازکارافتاده باشد. کارفرما طبق ضوابط و مقررات مکلف به پرداخت حقوق بیمه‌شده بیمار نباشد. بیمه‌شده در ایام بیماری حقوق یا مزد از کارفرما دریافت نکرده باشد و برای او مزد مطرح باشد. استراحت پزشکی فرد بیمه‌شده حتما توسط مراجع پزشکی تایید شده باشد. در تاریخ اعلام بیماری، فرد بیمه شده مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد. پس از این که متوجه شدید شرایط دریافت غرامت دستمزد چیست، مدارک مورد نیاز را برای دریافت آن بررسی خواهیم کرد.

مدارک لازم جهت دریافت غرامت دستمزد

مدارک لازم جهت دریافت غرامت دستمزد

مدارک لازم جهت دریافت غرامت دستمزد در حالت بیماری بدین شرح است:

  • دفترچه درمانی؛
  • گواهی استراحت پزشکی فرد بیمه‌شده با مهر و امضاء پزشک معالج؛
  • گواهی کارفرما مبنی‌بر این‌که در تاریخ اعلام بیماری، فرد بیمه‌شده مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده است.

توجه داشته باشید که گواهی‌های استراحت پزشکی برای دریافت غرامت دستمزد باید دارای یکسری ویژگی‌های لازم باشند؛ در تمام گواهی‌ها برای دریافت غرامت بیمه تامین اجتماعی باید نوع بیماری، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک و با صراحت مشخص شود. گواهی‌های استراحت پزشکی که در هر نوبت، هفت روز یا کمتر باشد، براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است. اگر گواهی‌های استراحت پزشکی که در یک نوبت بیشتر از ۷ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد.

قوانین دریافت غرامت دستمزد

در این قسمت این سوال مطرح می‌شود که قوانین دریافت غرامت دستمزد چیست؟ قوانین دریافت غرامت دارای جزئیات زیادی هستند که در ادامه قصد داریم به برخی از مهم‌ترین قوانین دریافت غرامت بیمه تامین اجتماعی اشاره خواهیم کرد:

اگر استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه یا به دلیل بیماری حرفه‌ای باشد؛ اگر فرد بیمه‌شده بخشی از طول دوره استراحت را در بیمارستان بستری شده باشد و یا اگر استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد، می‌تواند غرامت دستمزد ایام بیماری را از همان روز اول شروع استراحت پزشکی دریافت کند.

طبق ماده ۶۴، سازمان تأمین اجتماعی در صورتی موظف به پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری است که کارفرمای فرد بیمه‌شده براساس قوانین و یا مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق و مزایای بیمه شده نباشد. بنابراین واحدهای اجرایی باید در زمان پرداخت این حمایت به بیمه‌شدگان مؤسسات و شرکتهای دولتی، مراتب را دقیقا مورد بررسی قرار داده و بعد از اطمینان از واجد شرایط‌ بودن افراد، نسبت به پرداخت غرامت بیمه تامین اجتماعی برای ایام بیماری این دسته از بیمه‌شدگان اقدام نمایند.

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماریِ بیمه‌شدگان شاغل در کارگاه‌های دارای قرارداد، ۱٪ واگذاری وجوه مبنای کسر حق بیمه به عهده کارفرما خواهد بود. واحدهای اجرائی وظیفه دارند با همکاری واحدهای درآمد بعد از مشخص نمودن کارگاه‌های دارای قرارداد مذکور، ضمن ابلاغ یک نسخه از این بخشنامه و تأکید بر رعایت آن به کارفرمایان حوزه عمل خود، عملکرد این کارگاه‌ها را در رابطه با پرداخت این تعهد مورد بررسی قرار داده تا از پرداخت‌های مغایر با قانون و ضوابط مقرر در این بخشنامه خودداری گردد. اما در بحث پرداخت غرامت بیمه تامین اجتماعی نکاتی نیز وجود دارد.

توجه داشته باشید استراحت‌هایی که به دلیل انجام جراحی‌های زیبایی تجویز می‌گردد، بیماری محسوب نشده و در این قبیل موارد پرداخت غرامت دستمزد انجام نخواهد شد.

طبق بند ۲ ماده ۶۲، پرداخت غرامت تا زمانی که فرد بیمه‌شده به تشخیص سازمان نتواند کار کند و به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده نباشد، ادامه خواهد یافت. پرداخت غرامت دستمزد به افرادی که به تشخیص کمیسیون پزشکی ازکارافتاده کلی باشند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

غرامت بیمه تامین اجتماعی مشمولینی که در دو یا چند محل مشغول به کار بوده و حق بیمه پرداخت می‌نمایند، براساس مجموع دستمزدهای دریافتی و با رعایت سقف حداکثر حقوق مبنای کسر حق بیمه قابل پرداخت خواهد بود. بدیهی است این امر در صورتی امکان‌پذیر است که فرد بیمه‌شده در هیچ یک از کارگاه‌های محل اشتغال مشغول به کار نبوده و حقوق دریافت نکرده باشد. پس ازاین که متوجه شدید قوانین پرداخت غرامت دستمزد چیست، در ادامه به میزان پرداخت غرامت دستمزد می‌پردازیم.

میزان پرداخت غرامت دستمزد

میزان پرداخت غرامت دستمزد

میزان پرداخت غرامت دستمزد با توجه به شرایط فرد بیمه‌شده متفاوت است. ابتدا متأهل یا مکفل‌بودن بیمه‌شدگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید چنانچه در این دوره شرایط فرد بیمه‌شده از نظر تأهل و تجرد دچار تغییر شود، دریافت غرامت بیمه تامین اجتماعی پرداختی نیز تغییر می‌کند.

پرداخت غرامت جانبازان شاغل در کارگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت که مشمول قانون کار نیستند، برعهده کارفرما خواهد بود و سازمان هیچ‌گونه تکلیفی درخصوص بررسی استراحت پزشکی و پرداخت غرامت دستمزد نخواهد داشت. البته پرداخت این هزینه‌ی جانبازانی که در کارگاه‌های مشمول قانون کار شاغل هستند، به عهده دولت است که توسط واحدهای  اجرایی سازمان پرداخت می‌شود.

استراحت‌های پزشکی جانبازان باید توسط کمیسیون پزشکی جانبازان تایید شده باشد. بنابراین نحوه پرداخت غرامت دستمزد استراحت‌هایی که به تأیید کمیسیون مذکور نرسیده، توسط مراجع پزشکی سازمان مورد تأیید قرار گرفته و پرداخت غرامت بیمه تامین اجتماعی همانند سایر بیمه‌شدگان و براساس ضوابط قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

جمع‌بندی 

در این مطلب به سوال غرامت دستمزد چیست پاسخ دادیم، غرامت دستمزد به وجوهی گفته می‌شود که در دوران بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم قانون به‌جای مزد یا حقوق به فرد بیمه‌شده پرداخت می‌شود. برای پرداخت غرامت بیمه تامین اجتماعی باید واجد شرایط مختلفی باشید که طی این مطلب سعی کردیم به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره کنیم. قوانین دریافت غرامت بیمه تامین اجتماعی دارای جزئیات زیادی هستند که پیش از ارسال درخواست باید به خوبی به آن‌ها توجه کرد. به‌یاد داشته باشید که غرامت دستمزد موضوعی جدا از حق پرداخت ازکارافتادگی است و نباید این دو را با یکدیگر ادغام کرد.

۴.۵ ( ۲ امتیاز )

استخدام در شرکت‌های برتر

استخدام در دکترنکست

دکترنکست

فناوری اطلاعات/ نرم‌افزار و سخت‌افزار

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع
فرصت اشتغال در اگری تلنت

اگری تلنت

کشاورزی

تهران
در حال استخدام
آگهی استخدام آنلاین در راهکارهای مالی هوشمند سامان

راهکارهای مالی هوشمند سامان

فین‌تک

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع
فرصت شغلی شرکت گسترش فناوری های نوین

شرکت گسترش فناوری های نوین

بانکداری | فناوری اطلاعات/ نرم‌افزار و سخت‌افزار | خدمات مهندسی و تخصصی | تکنولوژی و نوآوری

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع
استخدامی های امروز آوا پرداز

آوا پرداز

فناوری اطلاعات/ نرم‌افزار و سخت‌افزار

کرمان
در حال استخدام
پاسخگویی سریع

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

مطالب مرتبط

۴.۷

مستمری از کارافتادگی چیست و چه شرایطی برای دریافت آن لازم است؟

ازکارافتادگی یکی از حمایت‌های قانونی محسوب می‌شود که برپایه قانون تأمین اجتماعی به سه شکل مختلف تقسیم‌بندی شده است. طی این مطلب قصد داریم به ...

  ۶,۹۷۰  |    ۶ دقیقه 

۳.۷

اقتصاد بازار چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

در مطالعه‌ی اقتصاد، ۳ نوع مختلف از آن به چشم می‌خورَد: اقتصاد بازار، اقتصاد دستوری و اقتصاد مختلط. اقتصاد بازار ، که معمولا از آن ...

  ۵,۹۴۶  |    ۴ دقیقه 

۴.۵

چگونه بازخورد مورد نیاز خود را دریافت کنیم؟

درباره نویسنده: کارولین اوهارا (Carolyn O’Hara)  یکی از افراد فعال در حوزه رسانه است که علاوه بر مقاله نویسی در مجله مروری هاروارد، در شرکت ...

  ۷,۹۷۸  |    ۴ دقیقه 

۵.۰

آشنایی با تئوری انگیزه دریافت پاداش و انواع مشوق‌‌های آن

نظریه‌ی انگیزه دریافت پاداش چیست؟ مشوق‌های مختلف محل کار در نظریه‌ی انگیزه دریافت پاداش استفاده از نظریه‌ی انگیزه دریافت پاداش در شغل شما کارمندان برای ...

  ۲,۶۵۱  |    ۴ دقیقه 

دیدگاه

۰  دیدگاه‌