هماهنگی و همکاری چه تفاوت‌هایی دارند؟

همکاری، تلاش‌های جمعی و داوطلبانه افراد مختلف و همکاران در هر تشکیلاتی، برای رسیدن به هدف های مشترک است.

همکاری، نتیجه اقدامات داوطلبانه از جانب اعضای سازمان است، اما هماهنگی، یکپارچگی آگاهانه و عمدی کارها در جهت رسیدن به هدفی مشترک است. اگرچه وجود همکاری بین اعضای گروه باعث راحت‌ترکردن هماهنگی می‌شود، اما هم‌سویی به‌خودی‌خود باید از طریق اقدامات آگاهانه و عمدی مدیریت حاصل شود.

برای مثال، سازمان‌های غیر‌دولتی (Non- Government Organisations) یا NGOهای زیادی برای خدمات‌رسانی به قربانیان زلزله پیش‌قدم می‌شوند. آن‌ها برای فراهم‌کردن تسهیلات درمانی برای قربانیان با هم همکاری می‌کنند، اما ممکن است از تهیه مواد غذایی لازم برایشان غافل ‌بمانند که نشانه ناهماهنگی آن‌ها است.

در نتیجه قربانیان زلزله ممکن است با کمبود شدید مواد غذایی روبه‌رو شوند. در این مورد، بین NGOها همکاری وجود دارد، اما هماهنگی برقرار نیست و در نتیجه، نتایج رضایت‌بخشی به دست نخواهد آمد.

مبنا هماهنگی همکاری
۱. معنا هماهنگی، هم‌آرایی منظم تلاش‌های گروهی برای حفظ هم‌نوایی تلاش‌های فردی برای رسیدن به اهداف مشترک است. همکاری، تلاش داوطلبانه افراد برای کمک به یکدیگر است.
۲. ماهیت  هماهنگی، سیستمی است که به‌عمد توسط مدیران شکل می‌گیرد. همکاری، تلاشی است که از روابط غیررسمی سرچشمه می‌گیرد.
۳. نیاز هماهنگی، جوهره مدیریت است و وجود آن برای رسیدن به اهداف مشترک سازمان ضروری است. همکاری، عمل داوطلبانه‌ای است که از روابط غیر‌رسمی با هدف کار با یکدیگر سرچشمه می‌گیرد.
۴. عملکرد مدیریتی هماهنگی، عنصر ضروری و نهفته در تمام عملکردهای سازمان است؛ بنابراین به‌عنوان جوهره مدیریت شناخته می‌شود. همکاری، تلاش داوطلبانه افراد همکار با نیت کمک به یکدیگر است.
۵. روابط می‌تواند از طریق روابط رسمی و غیررسمی حاصل شود. فقط از روابط غیر‌رسمی سرچشمه می‌گیرد.
۶. محدوده  محدوده وسیع‌تری دارد که شامل همکاری است. محدوده کم‌تری دارد، اما به برقراری هماهنگی کمک می‌کند.

منبع: businessmanagementideas.com

۴.۵ ( ۲ امتیاز )

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

دیدگاه

۰  دیدگاه‌