آمار چیست و چه کسی از آمار استفاده می‌کند؟

وحیده نجفی

آمار رشته‌ای از علوم و ریاضیات است که در بسیاری از صنایع و مشاغل مختلف کاربرد دارد. آمارشناسان، محققان، ریاضی‌دانان و دانش‌مندان معدود شاغلان مشاغلی هستند که به طور منظم به آمار استناد می‌کنند؛ علاوه بر این، از زبان ریاضی احتمال آماری می‌توان برای حل‌ کردن انواع مختلفی از مشکلات‌ و هم‌چنین برای پیش‌بینی بازده سالانه تا پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

در این مطلب،‌ به این می‌پردازیم که آمار چیست و هم‌چنین بیان می‌کنیم که چه کسانی از آمار استفاده می‌کنند و درنهایت انواع آمار را به‌دقت بررسی می‌کنیم.

تعریف آمار چیست؟

آمار رشته‌ای از ریاضیات است که بر جمع‌آوری، سازمان‌دهی و تفسیر داده‌ها تمرکز می‌کند.

 هنگام کار ‌کردن با آمار، غیرعادی نیست که داده‌ها را از طریق نمایش‌ نقشه‌ها، نمودارها و سایر نمادها به طور عینی نشان دهید. صنایع بسیاری برای حل مشکلات، یافتن راه‌حل، اجرای فرایندهای عملیاتی و تجاری‌ خود در جهت رسیدن به هدف هایی که برای رسیدن به موفقیت در کسب‌وکارشان لازم است، از آمار استفاده می‌کنند.

چه کسی از آمار استفاده می‌کند؟

چه کسی از آمار استفاده می‌کند - آمار چیست

حال که فهمیدیم آمار چیست بهتر است بدانیم چه کسانی از آمار استفاده می‌کنند. آمار کاربردهای شغلی و صنعتی فراوانی دارد. برخی از مشاغل و صنایعی که می‌توان اطلاعات آماری را برای آن‌ها به طور گسترده مورد‌ استفاده قرار داد، عبارت‌اند از:

 • فروش و بازاریابی؛
 • محاسبه‌ی عرضه‌‌ و ‌‌تقاضا؛
 • سرشماری؛
 • برنامه ریزی مالی؛
 • پزشکی و دارویی؛
 • توسعه‌ی نرم‌افزار؛
 • اپلیکیشن‌های امنیت شبکه؛
 • برنامه‌ها و فرایندهای کشاورزی؛
 • مهندسی شیمی؛
 • فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر.

اساسا تخصص‌هایی که می‌توان از آمار در آن‌ها استفاده کرد‌، به طور کلی شامل رشته‌های علمی و صنایعی می‌شود که مبنای آن‌ها تحقیق است، مانند تحقیقات زیست‌محیطی و اکولوژیکی، فناوری اطلاعات یا توسعه‌ی محصول؛ هم‌چنین، می‌توان از آمار در صنایع اقتصادی و بازار، مانند مشاور املاک، برنامه ریزی شهری، و سایر بخش‌هایی که به داده‌های سرشماری و نظرسنجی مربوط هستند، استفاده کرد.

برای مثال، ممکن است مشاور املاک داده‌های مربوط به محدوده‌ی قیمت متوسط خانه‌های منطقه‌ای را طی یک دوره‌ی زمانی، جمع‌آوری و سازمان‌دهی کند؛ پس از آن، مشاوران املاک می‌توانند با تفسیر و تحلیل داده‌ها، چگونگی تغییر متوسط ​​قیمت خانه را در طول زمان نمایش دهند. استفاده از آمار با این روش به مشاوران املاک کمک می‌کند‌ تا نحوه‌ی قیمت‌گذاری هزینه‌ی خدمات خود را تعیین کنند.

انواع آمار چیست؟

انواع آمار چیست

برای درک کامل مفهوم آمار باید بدانیم انواع آمار چیست. آمار ۲ نوع‌ مهم دارد که در ادامه به تشریح آن‌ها پرداختیم:

 • «آمار توصیفی» رشته‌ای است که داده‌های نمونه را با استفاده از میانگین یا انحراف معیار جمع‌بندی می‌کند.
 • «آمار استنباطی» بر نتیجه‌گیری از داده‌های نمونه تمرکز می‌کند که ممکن است تغییرات تصادفی را نشان دهد. این ۲ روش را می‌توان برای تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی داده‌های جمع‌آوری‌شده از یک نمونه، مانند سرشماری، استفاده کرد.

۱. آمار توصیفی

آمار توصیفی با استفاده از جنبه‌های تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها بر توصیف نمونه یا مجموعه‌ای از داده‌ها تمرکز می‌کند. با استفاده از آمار توصیفی، محققان، آمار‌شناسان و دانش‌مندان می‌توانند مشخصات و الگوهای مجموعه‌ای از داده‌ها را توصیف کنند.

برای مثال، تحلیل‌گر سرشماری می‌تواند میانگین، دامنه‌ی توزیع، تنوع و روند اصلی مجموعه‌داده‌های مشخص را برای گروه‌های درآمد خانوار پیدا کند. آمار توصیفی متداول‌ترین روش برای جمع‌آوری، سازمان‌دهی و نمایش داده‌هاست.

برای مثال، جمعیت‌شناسی جمعیتی از ۵۰۰ صاحب‌خانه را بررسی می‌کند تا از تعداد متوسط ​​ساکنان یک خانه مطلع شود، وقتی درمورد تعداد افراد ساکن در خانه سؤال شد، وی مشاهده کرد که میانگین مجموعه‌داده‌ها ۴ نفر در هر خانوار می‌شود و نتیجه‌ی انحراف معیار نمونه ۱۹۰ شد؛ یعنی به طور متوسط از ۵۰۰ صاحب‌خانه، ۳۱۰ مورد ​​در هر خانوار چهارنفره زندگی می‌کنند. نتایج انحراف معیار می‌توانند به جمعیت‌شناس نشان دهند که نمونه چقدر از میانگین فاصله دارد یا چقدر به میانگین نزدیک است.

۲. آمار استنباطی

آمار استنباطی بیش‌تر از این‌که درمورد یک نمونه‌ نتیجه‌گیری کند، بر احتمال نتایج بعد از آزمایش داده‌های خاص تمرکز می‌کند. آمارگیران از آمار استنباطی برای کلی‌گویی درباره‌ی جمعیت مشخص یا احتمال آن جمعیت در رابطه با نظرسنجی استفاده می‌کنند.

برای مثال، جمعیت‌شناسی برای بررسی نمونه صدنفری در راستای این‌که متوجه شود این افراد بیش‌ترین خرید خود را از کدام‌یک از فروشندگان می‌کنند، از آمار استنباطی استفاده می‌کند. پس از تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، نتیجه می‌گیرد که ۴۰٪ از جمعیت مورد‌‌بررسی خرده‌فروشی را ترجیح می‌دهند. بر ‌اساس این نتیجه‌گیری‌، جمعیت‌شناس می‌تواند پیش‌بینی کند که اگر با گروه نمونه‌ی جدید همان سؤال نظر‌سنجی را مطرح کند، پاسخ مشابهی دریافت خواهد کرد.

حال که فهمیدیم انواع آمار چیست وقت آن رسیده تا با عدم قطعیت،‌ تغییر و احتمال در آمار آشنا شویم.

عدم قطعیت،‌ تغییر و احتمال در آمار

عدم قطعیت، احتمال و تغییر در آمار - آمار چیست

آمار اساسا به دنبال اندازه‌گیری و تفسیر داده‌ها برای کمک به پیش‌بینی‌ نتایج معلوم است؛ با وجود این، عواملی وجود دارند که می‌توانند نتیجه‌ی هر تحقیق مشخصی را تحت‌‌تأثیر قرار دهند و این عوامل به رابطه‌ی بین فرضیه و نتایج واقعی کمک می‌کنند. عدم قطعیت و تغییر در آمار مربوط به چگونگی استفاده از مجموعه‌ای از داده‌ها برای پیش‌بینی نتایج است و احتمال آن مربوط به فرضیه‌سازی برای آزمایش مجموعه‌ای از‌ داده‌هاست.

تغییر و عدم قطعیت در آمار

در بسیاری از وقایع مختلف، ممکن است نتیجه نامشخص باشد؛ برای مثال، کارشناسان هواشناسی برای پیش‌بینیِ نتیجه‌ای که هنوز مشخص نشده‌است، تغییرات دما، حرکت باد و سطح رطوبت را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند. در این حالت، آن‌ها با استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر الگوی آب‌وهوا، درمورد عدم قطعیت هوای بارانی برای روز بعد نتیجه‌گیری می‌کنند. تغییر و عدم قطعیت جنبه‌هایی از آمار هستند که به احتمال نتیجه منجر می‌شوند.

آمار ‌و ‌احتمال

احتمال در آمار با استفاده از اطلاعات ارائه‌شده برای نتیجه‌گیری درمورد احتمال رخداد پیامدی، روی نمونه‌ای از داده‌ها تمرکز می‌کند. درباره‌ی نتیجه‌ای که کارشناسان هواشناسی با استفاده از تغییر برخی از الگوهای قبلی آب‌و‌هوا و عدم‌ قطعیت (آب‌و‌هوای نامشخص روز بعد)‌ به آن رسیده‌اند، می‌تواند به اندازه‌ی کافی برای تعیین احتمال هوای بارانی برای روز آینده اطلاعات ریاضی را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

در مطلب بالا سعی کردیم به خوبی بیان کنیم که آمار چیست و به طور کلی به این مفهوم بپردازیم. لطفا اگر شما هم پیشنهادی برای تکمیل این مفهوم دارید با ما به اشتراک بگذارید. 

منبع: indeed.com

۴.۸ ( ۴ امتیاز )

استخدام در شرکت‌های برتر

فرصت شغلی و استخدامی های جدید اینشیپ بادی

اینشیپ بادی

خدمات درمانی و سلامتی

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع
دعوت به همکاری در نوین سرام کویر

نوین سرام کویر

کاشی و سرامیک

-
در حال استخدام
استخدامی های امروز شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

نفت، گاز و پتروشیمی | نیرو و انرژی

تهران
در حال استخدام
آگهی استخدام آنلاین در آسان سرویس

آسان سرویس

کالاهای مصرفی و تندگردش | تولیدی و صنعتی | تکنولوژی و نوآوری

تهران
در حال استخدام
فرصت شغلی کاغذ پاپیروس کاوه

کاغذ پاپیروس کاوه

تولیدی و صنعتی

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

مطالب مرتبط

۴.۸

تحلیل داده چیست و استفاده از آن در کسب‌و‌کار چه ضرورتی دارد؟

تحلیل داده چیست؟ اهمیت تحلیل داده چیست؟  انواع تجزیه و تحلیل داده چیست؟ تحلیل داده چه مراحلی دارد؟ تأثیر تحلیل داده بر کسب‌وکار چیست؟ تحلیل ...

  ۱۹,۸۳۴  |    ۸ دقیقه 

۵.۰

ارزیابی ریسک چه کمکی به حفاظت از کسب‌وکار شما می‌کند؟

ارزیابی ریسک بخش مهمی از عملیات تجاری است، زیرا با اطمینان از عملکرد ایمن کارکنان، از آن‌ها محافظت می‌کند. فرقی نمی‌کند که شما در صنعتی ...

  ۷,۷۸۷  |    ۶ دقیقه 

۳.۷

بازاریابی B2B چیست و چه کمکی به کسبوکار شما می‌کند؟

بازاریابی B2B چیست؟ تفاوت بازاریابی بازاریابی B2C و  B2B چیست؟ انواع بازاریابی B2B چیست؟ نمونه بازاریابی B2B بازاریابی B2B یا تجارت‌به‌تجارت (Business to Business Marketing) ...

  ۲,۵۹۴  |    ۵ دقیقه 

۴.۸

موس ارگونومیک چیست و چگونه از آن به‌درستی استفاده کنیم؟

موس ارگونومیک چیست؟ موس‌های معمولی چه مشکلی دارند؟ استفاده از یک ماوس ارگونومیک چه مزایایی دارد؟ در هنگام خرید یک موس ارگونومیک باید به چه ...

  ۴,۰۵۰  |    ۷ دقیقه 

دیدگاه

۰  دیدگاه‌