حداقل حقوق وزارت کار سال ۱۴۰۰ (راهنمای جامع محاسبه حقوق و دستمزد)

 تیم محتوای کاربوم

هنگامی که به پایان سال نزدیک می‌شویم، دولت میزان افزایش حقوق سال بعدی را مشخص می‌کند. این افزایش حقوق اداره کار، عمدتا بر اساس نرخ تورم، هزینه زندگی و معیشت افراد است. یکی از اهداف اصلی تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان بوده و این قانون برای حمایت از کارگران تصویب شده است. که امسال (۱۴۰۰) شورای عالی کار پایه مبلغ حقوق اداره کار کارگران  را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته (۱۳۹۹)، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶،۵۵۴،۹۵۰ ریال تعیین کرد.

البته این افزایش حقوق ۳۹ درصدی برای حداقل دستمزد کارگران است. شورای عالی کار برای سایر سطوح افزایش حقوق را ۲۶ درصد به اضافه ماهانه ۲,۴۸۳,۵۵۵ ریال تعیین کرد.

جدول حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۰

شرح جزئیات  مزد سال ۱۳۹۹ (ریال)  مزد سال ۱۴۰۰ (ریال)
حداقل حقوق روزانه ۶۳,۶۸۰
۸۸۵,۱۶۵
حداقل حقوق ماهیانه  ۱۹,۱۰۴,۲۷۰
۲۶,۵۵۴,۹۵۰
حق مسکن ماهیانه ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴,۵۰۰,۰۰۰
بن کارگری ماهیانه  ۴,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
حق اولاد (یک فرزند) ۱,۹۱۱,۲۷۰
۲,۶۵۵,۴۹۵
حق سنوات روزانه  ۵۸,۳۳۰
 ۴۶,۶۶۶
مجموع دریافتی افراد (بدون سابقه کار) ۲۵،۳۵۴،۲۷۰ ۳۷،۰۵۴،۹۵۰
مجموع دریافتی افراد متاهل بدون فرزند (با حداقل یک سال سابقه کار)
۲۶،۱۰۴،۲۷۰ ۳۸،۴۵۴،۹۵۰
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کار) ۲۷،۰۱۴،۶۹۰ ۳۹،۷۱۰،۴۴۵
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کار) ۲۸،۹۲۵،۱۱۰ ۴۲،۳۶۵،۹۴۰

حقوق قانون کار فارغ از حداقل حقوق اداره کار سال ۱۴۰۰

مطابق با مبلغ حقوق قانون کار و حداقل حقوق مصوب در آبان سال ۱۳۶۹:

 1. تمامی کارفرمایان، کارگران، مؤسسات تولیدی، خدماتی، صنعتی، کشاورزی و کارگاه ها موظف به تبعیت از قانون کار هستند.
 2. کارگر کسی است که در مقابل دریافت وجهی مشخص اعم از دستمزد، سهم سود، حقوق و دیگر مزایا، برای یک کارفرما کار می‌کند.
 3. کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که یک کارگر به درخواست او و با پرداخت حق‌‌الزحمه خاص، کاری را انجام می‌دهد. مدیران، مسئولان، سرپرستان و به‌‌طور کلی افرادی که مسئول اداره یک کارگاه هستند، نماینده کارفرما بوده و در صورتی که خارج از اختیار خود، تعهدی در قبال کارگر بنمایند و کارفرما آن را نپذیرد، کارفرما ضامن خواهد بود.
 4. کارگاه مکانی است که کارگر به درخواست کارفرما در آنجا مشغول به کار می‌شود. همچنین تمام امکانات مانند نمازخانه، ناهارخوری، سرویس ایاب و ذهاب و غیره که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند نیز شامل آن می‌شود.
 5. کلیه کارفرمایان، کارگران، کارآموزان و کارگاه ها مشمول مقررات قوانین حقوق قانون کار و پایه حقوق وزارت کار هستند.
 6. براساس قانون اساسی، اجبار به کار و بهره‌‌کشی از افراد ممنوع است و تمامی افراد فارغ از قوم، قبیله، نژاد، رنگ و زبان با یکدیگر برابر هستند و هیچ‌یک از این موارد منجر به امتیاز افراد نخواهد شد.

چگونگی محاسبه کلی حداقل حقوق وزارت کار سال ۱۴۰۰

چگونگی محاسبه کلی حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۰

در ادامه چگونگی محاسبه کلی مبلغ حقوق اداره کار سال ۱۴۰۰ و مزایای قانون کار بیان شده است.

 • مزد ساعتی (هر یک ساعت) = مزد روزانه تقسیم بر ۷/۳۳
 • مزد یک ساعت اضافه کاری = مزد ساعتی ضربدر ۱/۴
 • مزد نوبت کاری جمعه = مزد ساعتی ضربدر   ۰/۴
 • مزد شب کاری = مزد ساعتی ضربدر  ۰/۳۵
 • سنوات سالانه = سابقه کار (سال) ضربدر حقوق ماهیانه
 • سنوات ماهانه = سابقه کار (ماه) ضربدر ۲/۵ (دو و نیم) ضربدر مزد روزانه 
 • عیدی و پاداش سالانه = سابقه کار (سال) ضربدر ۲ ضربدر آخرین حقوق ماهانه

حق بیمه بر مبنای حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۰ 

پس از آشنایی با نحوه محاسبه حداقل حقوق اداره کار به حق بیمه می‌پردازیم. حق بیمه عبارت است از وجوهی که سازمان تامین اجتماعی در ازای ارائه مزایای نقدی و غیرنقدی بیمه از افراد دریافت می‌کند. در واقع حق بیمه، مبلغی است که کارفرما بعد از بیمه‌کردن کارگران خود، از حقوق آن‌ها کسر کرده و با اضافه‌نمودن سهم خود به آن، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. مواردی چون حقوق، دستمزد، اضافه‌کاری، نوبت کاری، مزایای شغلی، مزد تعطیلات و پاداش مستمر مشمول پرداخت حق بیمه هستند. اما مواردی چون عیدی، هزینه‌‌های سفر و ماموریت، هزینه حق عائله مندی، مزایای پایان کار و اخراج، بازخرید روزهای مرخصی و پاداش حاصل از افزایش تولیدات شامل پرداخت حق بیمه نمی‌شوند.

با پرداخت حقوق بیمه کار به صورت ماهیانه، کارکنان از مزایای خاصی مانند دریافت بیمه بیکاری، بیمه‌‌های درمانی، حوادث، کمک‌هزینه بارداری، کمک‌هزینه ازدواج، هزینه‌‌های سمعک، عینک طبی و ویلچر و مستمری ازکارافتادگی و بازنشستگی بهره‌‌مند خواهند شد.‌

بعد از افزایش ۳۹ درصدی حقوق وزارت کار ۱۴۰۰ حق بیمه کارفرما و کارگر به شرح زیر اعلام شد:

حق بیمه کارگر به میزان ۷ درصد است، که در شش ماهه اول ۲،۶۵۵،۸۰۸ و در شش ماهه دوم ۲،۵۹۳،۸۴۶ ریال است و حق بیمه کارفرما ۲۳ درصد که در شش ماهه اول ۸،۷۲۶،۲۲۷ ریال و در شش ماهه دوم ۸،۵۲۲،۶۳۹ ریال و در نهایت کل حق بیمه برای شش ماه اول ۱۱،۳۸۲،۰۳۵ و برای شش ماه دوم سال ۱۱،۱۱۶،۴۸۵ ریال تعیین گردیده است.

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰

در این قسمت به بررسی نحوه محسابه عیدی بر مبنای حقوق اداره کار می‌پردازیم.

برای حساب کردن حداقل عیدی در سال ۱۴۰۰ باید دستمزد روزانه خود را در ۶۰ ضرب کنید. 

حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ = ۶۰ × حداقل دستمزد روزانه

برای حساب کردن حداکثر عیدی در سال ۱۴۰۰ باید حداقل دستمزد روزانه خود را در ۹۰ ضرب کنید. 

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ = ۹۰ × حداقل دستمزد روزانه

عیدی مبلغ (ریال)
حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ ۵۳،۱۰۹،۹۰۰
حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ ۷۹،۶۶۴،۸۵۰

چگونگی محاسبه عیدی برای افراد با سابقه کمتر از یک سال

عیدی هر ماه در سال ۱۴۰۰ =  ۱۲ / (۲ × حقوق ماهیانه) 

نحوه محاسبه حق سنوات سال ۱۴۰۰

سنوات پایان خدمت یا حق سنوات یکی از بخش‌هایی است که کارفرما ملزم به پرداخت به کارگران است. حق سنوات، مبلغی معادل یک ماه آخرین مزد دریافتی فرد است که به ازای هر یک سال، یک ماه اضافه شده و در زمان پایان کار کارگر، به وی تعلق می‌گیرد.  

به عنوان مثال سنوات ۴ سال فرد، معادل ۴ ماه به میزان آخرین حقوق او است. نوع اتمام همکاری افراد با کارفرما هیچ تاثیری در پرداخت حق سنوات ندارد و کارفرما موظف است حق سنوات را دقیق پرداخت کند.

نحوه محاسبه پایه سنوات سال ۱۴۰۰

برای اطلاع از مبلغ دقیق سنوات، باید نحوه محاسبه سنوات را فرا بگیرید. 

فرمول محاسبۀ پایه سنوات این‌گونه است:

پایه سنوات = پایه سنوات ماهانه [تقسیم‌بر] ۳۰ [ضرب‌در] کارکرد ماه

مبلغ پایه سنوات ماهانه در سال ۱۴۰۰ از سوی اداره کار حدودا ۱۴۰ هزار تومان (روزانه ۴۶۶۶۶ ریال) تعیین شده که به کارگران واجد شرایط پرداخت می‌شود.

با مطالعه این مطلب فهمیدیم که میزان افزایش حداقل حقوق وزارت کار ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ چقدر بود و چگونه در سال ۱۴۰۰ مبلغ حقوق اداره کار، سنوات و عیدی را محاسبه کنیم. لطفا پیشنهادات و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

 

۴.۷ ( ۱۲ امتیاز )

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

مطالب مرتبط

۵.۰

سنوات چیست؟ (راهنمای جامع حق سنوات و پایه سنوات سال ۱۴۰۰)

سنوات چیست؟ تفاوت حق سنوات و پایه سنوات قوانین و شرایط دریافت سنوات محاسبه سنوات کارگران در تمام دنیا جزو اقشار کم‌درآمد هستند و دولت‌ها ...

  ۳,۹۱۶  |    ۵ دقیقه 

۵.۰

قرارداد کار پاره وقت چیست؟ (همراه با محاسبه حقوق، عیدی و سنوات)

قرارداد کار پاره وقت چیست؟ وضعیت بیمه در قرارداد پاره وقت محاسبه اضافه‌کاری در قرارداد کار پاره وقت محاسبه عیدی در قرارداد کار پاره وقت ...

  ۱,۵۰۸  |    ۷ دقیقه 

۴.۵

مالیات حقوق چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

مالیات حقوق چیست؟ قوانین و شرایط مالیات حقوق نحوه محاسبه مالیات حقوق نه تنها در ایران، بلکه در سرتاسر دنیا دریافت مالیات از افرادی که ...

  ۶۱۱  |    ۴ دقیقه 

۵.۰

همه چیز درباره حقوق و دستمزد که باید بدانید

برای بسیاری از افراد، «حقوق» انگیزه‌ای کلیدی محسوب می‌شود، اما چگونگی روبه‌روشدن کارفرمایان با این موضوع مهم، گاهی رازگونه به نظر می‌رسد. هرچه نحوه محاسبه ...

  ۱,۹۴۹  |    ۳ دقیقه 

دیدگاه

۹  دیدگاه‌

 • karboom,کاربوم

  mohsen

  ۱۴۰۰/۹/۱۰ ۱۵ : ۰۵

  کامل بود ممنون

  ۱  پاسخ 

   karboom,کاربوم

   مجله کاربوم

   ۱۴۰۰/۹/۱۴ ۱۲ : ۰۰

   خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم

 • karboom,کاربوم

  ترانه پورابریشم

  ۱۴۰۰/۸/۲۶ ۱۴ : ۱۰

  مرسی از مطلب خوبتون. پایه حقوق برای سال ۱۴۰۱ خبر دارید حدودا کی اعلام میشه؟

  ۱  پاسخ 

   karboom,کاربوم

   مجله کاربوم

   ۱۴۰۰/۸/۲۶ ۱۴ : ۱۳

   ممنون از شما...پایه حقوق ۱۴۰۱ تقریبا خرداد ماه همون سال ۱۴۰۱ تعیین میشه

 • karboom,کاربوم

  کیایی

  ۱۴۰۰/۸/۱۷ ۱۲ : ۱۹

  من نمیدونم از حداقل حقوق اداره کاری که دارم چقدر بیمه کم میشه

  ۱  پاسخ 

   karboom,کاربوم

   مجله کاربوم

   ۱۴۰۰/۸/۱۹ ۱۵ : ۰۱

   همانطوری که در مطلب گفته شد حق بیمه کارگر در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲،۶۵۵،۸۰۸ و در شش ماهه دوم ۲،۵۹۳،۸۴۶ ریال است.

 • karboom,کاربوم

  امیری

  ۱۴۰۰/۶/۲۶ ۱۳ : ۲۳

  باساام بخدا قسم فقط دوست دارم فقط یک ماه کسانی که این حقوق رو تعیین میکنن بااین حقوق یه ماه رو سر کنند بعد بیان تعیین کنند

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  نیاز الهیاری

  ۱۴۰۰/۶/۱ ۱۹ : ۴۱

  واقعا برای من سواله که چرا حداقل حقوق وزارت کار در سال 1400 انقدر کمه؟

  ۱  پاسخ 

   karboom,کاربوم

   مجله کاربوم

   ۱۴۰۰/۶/۱ ۲۰ : ۱۰

   توصیه می‌کنیم که روی تقویت مهارت و توانایی‌هاتون کار کنید تا نه تنها حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ بلکه سال‌های آتی موضوعیتی نداشته باشه براتون

 • karboom,کاربوم

  مژده دارا

  ۱۴۰۰/۶/۱ ۱۹ : ۳۶

  حداقل حقوق سال بعد چقدره؟ برای اطلاع از اینکه پایه حقوق خودمون چقدره چجوری باید بدونیم؟ چون فیش حقوقی بهمون نمیدن میخواستم بدونم بدون حق مسکن و این چیزا چقدر میشه چقدرش حقوق و مزایا هست چقدرش پاداش؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

  ۱  پاسخ 

   karboom,کاربوم

   مجله کاربوم

   ۱۴۰۰/۶/۱ ۱۹ : ۴۶

   سلام امیدواریم که حالتون خوب باشه. برای سال بعد که ... :))) همانطوری که توی مطلب مطالعه کردید حداقل حقوق ۱۴۰۰ برای اغفراد مختلف (مجرد یا متاهل و بدون سابقه یا باسابقه) رو بیان کردیم. کافیه که از مجموع دریافتیتون مواردی مثل حق مسکن، بن کارگری و ... رو کسر کنید.

 • karboom,کاربوم

  E.jokar

  ۱۴۰۰/۴/۵ ۲۰ : ۳۸

  حق مدرک چطوریه؟ اونم قانون داره؟ برا مهندسین پایه حقوق مشخصی هست؟

  ۰  پاسخ 

 • karboom,کاربوم

  سحر آقامحمدی

  ۱۴۰۰/۱/۱۷ ۲۱ : ۳۵

  سلام وقتی حق تاهل در حکم قانون کار نیست چرا مجموع دریافتی فرد متاهل بدون فرزند با مجرد مساوی نشده؟ چه آیتمی بالاتره که حقوقش کمی بالاتر هست؟

  ۱  پاسخ 

   karboom,کاربوم

   مجله کاربوم

   ۱۴۰۰/۱/۱۸ ۱۱ : ۱۴

   سلام خانم آقا محمدی عزیز ممنون از دقت شما، بله حق تاهل در قانون کار وجود نداره تنها آیتمی که باعث شده حقوق فرد متاهل بدون فرزند بیشتر از مجرد بشه این هست که ۱ سال سابقه کار داره.

 • karboom,کاربوم

  نیلوفر بخشی

  ۱۴۰۰/۱/۱۷ ۱۸ : ۲۹

  اینکه از قوانین وزارت کار مطلع باشیم خیلی مهمه اینکه این مقاله تمام قوانین حقوق و مزایای سال جدید ۱۴۰۰ رو هم نوشته دیگه واقعا عالیه حق بیم سنوات اضافه کاری عیدی و پاداش...

  ۰  پاسخ 

سؤالات متداول

 • حداقل حقوق وزارت کار کارگران نسبت به سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافت. برای مشاهده جدول حداقل حقوق و مزایا اداره کار برای سال ۱۴۰۰ این مطلب از مجله کاربوم را مطالعه کنید.

 • شورای عالی کار، میزان افزایش حقوق را برای سایر سطوح ۲۶ درصد به اضافه ماهانه ۲,۴۸۳,۵۵۵ ریال تعیین کرده است. برای مشاهده نحوه محاسبه و میزان دقیق حداقل حقوق اداره کار، این مطلب از مجله کاربوم را مطالعه کنید.

 • حداقل حقوق، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و حق سنوات مبالغی هستند که مجموع دریافتی کارکنان را تشکیل می‌دهند.