تاثیر ما بر سرنوشت : تشریح مفهوم کانون کنترل

 تیم محتوای کاربوم

 

شما در زندگی شخصی و حرفه ای، موفقیت ها و شکست های خود را به چه عواملی نسبت می دهید؟ آیا معتقدید که سرنوشت انسان در دست خود اوست یا اینکه این امر تا حد زیادی نتیجه عوامل محیطی و احتمالات و شانس است؟

افراد بر حسب مسئولیت پذیری رفتارهایشان با هم متفاوت اند. یکی از ابعاد شخصیت که درصدر تبیین این تفاوت است، کانون کنترل نامیده می شود. انسانها علل رفتارهایشان را به خود یا به عوامل محیطی نسبت می دهند. این ویژگی شخصیتی به الگو های رفتاری متفاوتی منجر می شود. افرادی که به باور خود وقایع و پیامدهای موثر بر زندگی را در کنترل دارند، درون کنترل نامیده می شوند و کانون کنترل درونی دارند. وقتی چنین شخصی موفقیت یا شکستی را تجربه می کند خود را عامل اصلی آن موفقیت یا شکست می داند. اگر در امتحان موفق شود موفقیت را به توانایی ها و تلاش های خود نسبت می دهد و اگر نمره پایینی کسب کند علت آن را در نقایص کار خود می جوید. بسیاری از افراد کارآفرین و موفقیت طلب درون کنترل اند و نتیجه کار را به سرنوشت یا شانس نسبت نمی دهند.

در مقابل، افراد برون کنترل بر این عقیده اند که رفتار و عملکرد آنها نتیجه شرایطی است که خارج از کنترل آنهاست. این افراد کانون کنترل بیرونی دارند و پیامدها را نتیجه علل بیرونی و عوامل محیطی و شانس و سرنوشت خود می دانند. آنها معتقدند وقایع بدی که برای آنها اتفاق می افتد حاصل سرنوشت و بخت بد یا شرایط غیر منصفانه، و وقایع خوب حاصل شرایط خوب یا شانس آنهاست.

درون کنترل ها در سازمان مسئولیت کارشان را خود به عهده می گیرند و به محیط یا دیگران نسبت نمی دهند. برون کنترل ها معتقد اند که زندگی کاری شان در کنترل مدیران بالاتر است. این افراد معمولا رضایت شغلی کمتری دارند، با خود بیگانه اند، با کار عجین نمی شوند و معمولا عملکرد ضعیف خود را به مدیر یا دیگران یا محیط نسبت می دهند. یافته های ذیل حاصل تحقیقات در زمینه کانون کنترل است :

  1. استرس و اضطراب : برون کنترل ها نسبت به درون کنترل ها استرس، اضطراب و نگرانی بیشتری دارند.
  2. انگیزش : درون کنترل ها انگیزه کاری بالایی دارند.
  3. رضایت شغلی : رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد در درون کنترل ها نسبت به برون کنترل ها بیشتر است.
  4. انتظارات: درون کنترل ها بیشتر انتظار دارند که تلاش هایشان به عملکرد بالا منجر شود.
  5. عملکرد: درون کنترل ها در وظایفی که نیاز به یادگیری و حل مسئله دارد به شرطی که عملکرد منجر به پاداش با ارزش شود، عملکرد بالاتری دارند.

 

برگرفته از : قلی پور، آرین (1386) مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت : تهران. 

۴.۸ ( ۸ امتیاز )

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

مطالب مرتبط

۴.۳

تاثیر خلق و خوی (مود) صبحگاهی بر عملکرد طول روز

مقدمه: مود (Mood) یا خلق و خوی صبحگاهی حالت موقت رفتاری و احساسی است که شدت آن کمتر از احساسات (Emotions) بوده و معمولا به ...

  ۳,۰۴۱  |    ۴ دقیقه 

۴.۵

راهنمای جامع تجزیه و تحلیل تاثیر کسب و کار (BIA)

تجزیه و تحلیل تاثیر کسب و کار (Business Impact Analysis) یا به اختصار BIA  تجزیه و تحلیل تأثیر تجارت به مدیران کمک می‌کند تا بتوانند ...

  ۷۴۶  |    ۷ دقیقه 

۴.۸

تدارکات چیست؟ (آشنایی با مفهوم مدیریت تدارکات)

تدارکات چیست؟ تفاوت خرید کردن و تدارکات چیست؟ انواع تدارکات مراحل فرایند تدارکات چیست؟ مراحل خرید نمونه‌ی تدارکات مهارت‌ها و دانش مورد نیاز برای مدیریت ...

  ۵,۳۱۳  |    ۸ دقیقه 

۴.۶

کاریزما چیست؟ همه‌چیز درباره شناخت این مفهوم جذاب

کاریزما چیست؟ کاربردهای کاریزما چیست؟ چرا افراد خودشیفته کاریزماتیک هستند؟ راه‌های ایجاد یا تقویت کاریزما چیست؟ آیا افراد به‌طور ذاتی کاریزماتیک به دنیا می‌آیند؟ کاریزمای ...

  ۴,۷۷۷  |    ۱۶ دقیقه 

دیدگاه

۰  دیدگاه‌