عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ چگونه محاسبه می‌شود؟

 تیم محتوای کاربوم

افراد شاغل در سازمان‌ها و یا کارگاه‌ها، علاوه بر دریافت حقوق، اغلب وجوه دیگری را نیز در قالب مزایا و پاداش یا عیدی دریافت می‌کنند. در واقع حقوق پایه یا حقوق ثابت، دریافتی اولیه فرد بوده و مجموع حقوق مستمر و غیر‌مستمر فرد با احتساب اضافه‌کار، سنوات، مرخصی و ... پرداخت می‌شود. البته تمام پرداختی به فرد شاغل، نقدی نیست و امکانات رفاهی و خدمات غیرنقدی نیز شامل انواع مزایای دریافتی فرد است. به جز این موارد که در حقوق اصلی پرداخت می‌شوند و ممکن است ادامه‌دار یا مقطعی باشند، طبق قانون، کارفرما موظف است که یک وجه دیگر به‌عنوان پاداش سالانه یا عیدی به کارمند یا کارگر خود پرداخت کند. موضوع این مطلب عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ است و در طی آن به مهم‌ترین قوانین مربوط به عیدی و نحوه محاسبه عیدی می‌پردازیم.

منظور از عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ مبلغی است که در اواخر سال ۱۴۰۰ یا به‌عبارتی پیش از شروع سال ۱۴۰۱ به‌عنوان عیدی پرداخت می‌شود.

عیدی چیست؟

تا پیش از سال ۱۳۷۰ قانون عیدی وجود نداشت و بعد از تصویب در مجلس، این پرداختی یکی از مهم‌ترین پاداش‌های سالانه افراد شد که کارفرما موظف به پرداخت آن است. برخلاف چیزی که اغلب کارفرماها در قبال نیروهای خود ابراز می‌کنند، این وجه اختیاری و یا لطف کارفرما نبوده و از پرداختی‌های قانونی و واجب به‌شمار می‌آید. به همین خاطر، افرادی که در مجموعه‌های اقتصادی شاغل هستند، می‌توانند در صورت عدم دریافت عیدی از طریق مراجع قانونی، پیگیری‌های لازم را به عمل بیاورند.

در واقع عیدی با پاداش‌های مختلف تفاوت اساسی دارد. پاداش برای ایجاد و حفظ انگیزه و به‌صورت اختیاری از طریق کارفرما به نیروها اعطا می‌شود ولی عیدی یا پاداش آخر سال یک مبلغ مشخص است که نحوه محاسبه و حتی زمان پرداخت آن از لحاظ قانونی معین شده است.

یکی از موارد مهم این است که در قانون، عبارت «سالانه» وجود دارد، یعنی پاداش‌هایی که کارفرما در طی سال و در قالب انواع کمک یا مزایا به نیروی خود داده شامل عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ و به‌طور کلی عیدی نمی‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی با پاداش آخر سال ندارد. البته اگر کارفرما مبلغی تحت عنوان عیدی علی‌الحساب به افراد بدهد، میزان آن از پاداش آخر سال (عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱) کسر خواهد شد.

دلیل تعیین عیدی چیست؟

عیدی از پاداش‌های واجب و لازم برای هر نیروی شاغل در مجموعه است و برای کمک‌هزینه شروع سال جدید به افراد تعلق می‌گیرد. این پاداش برای کارمندان دولت با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود و برای سایر کارکنان و کارگران مجموعه‌های خصوصی با دو هفته تاخیر و در اواسط اسفند انجام می‌شود. با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها، دولت از کارفرمایان درخواست کرده در صورتی که نقدینگی لازم را دارند، برای رفاه حال افراد، پاداش آخر سال با حقوق ماه بهمن پرداخت شود.

نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

حداقل عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱:

حداقل عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱= ۶۰ × حداقل دستمزد روزانه

حداکثر عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱:

حداکثر عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱= ۹۰ × حداقل دستمزد روزانه

(حداقل دستمزد روزانه ۱۴۰۰: ۸۸۵,۱۶۵ ریال)

عیدی مبلغ (ریال)
حداقل عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ ۵۳،۱۰۹،۹۰۰
حداکثر عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ ۷۹،۶۶۴،۸۵۰

 

نکته: لازم به ذکر است که مبالغ فوق به‌ازای ۳۶۵ روز محاسبه شده‌اند و از آن‌ها مالیات کسر می‌شود.

محاسبه عیدی برای کسانی که سابقه کمتر از یک سال دارند:

۱۲ / (حقوق ماهیانه * ۲)  = عیدی هر ماه در ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

اصول محاسبه عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

اصول محاسبه عیدی ۱۴۰۰

کمترین میزان عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ برای کارگرانی که قرارداد ۱۲ ماهه با کارفرمای خود دارد معادل حقوق دو ماه آن‌ها است. همان‌طور که حداقل میزان پاداش آخر سال مشخص است، حداکثر آن نیز از طریق قانون‌گذار مشخص شده است و این مبلغ نباید از مرز مشخصی تجاوز کند. بر اساس این قانون، عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ نباید بیش از سه برابر دستمزد پایه فرد باشد.

به‌عنوان مثال فردی که حقوق پایه‌اش ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، حداقل پاداش آخر سال او ۵۳،۱۰۹،۸۵۰ ریال خواهد بود (که البته ازین مبلغ مالیات کسر می‌شود)؛ اما اگر مجموع حقوق مستمر و غیر‌مستمر فرد با تمام مزایا و پاداش‌های مختلف مستمر، بیش از سه برابر حقوق پایه باشد، حداکثر دریافتی، همان مرز سه برابر حقوق پایه خواهد بود. یعنی به فردی با ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال حقوق پایه، نهایتا ۷۹،۶۶۴،۷۷۵ ریال به‌عنوان عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ می‌توان پرداخت کرد. هرچند، اگر دریافتی او در طی ماه‌های اخیر بسیار بیشتر از آن باشد. (حداقل دستمزد ماهیانه ۱۴۰۰: ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال)

به‌عنوان مثال فردی که حقوق پایه‌اش ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال است، عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ وی برابر است با دو برابر ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال که می‌شود ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (با کسر مالیات: ۶۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال).

نکته: مبلغ عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ اگر کمتر از ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد معاف از مالیات است و از هر چه بیشتر از این مبلغ باشد ۱۰ درصد کسر می‌شود. 

البته فراموش نکنیم که اگر کارگر در اواسط سال پایه حقوقش تغییر کرد، میزان پاداش آخر سال با توجه به حقوق جدید باید محاسبه شود.

قوانین مربوط به پرداخت عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

در ادامه‌ی مطلب به‌همراه مثال، پاسخ می‌دهیم قوانین مربوط به نحوه محاسبه عیدی چیست. نحوه پرداخت عیدی به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد و در شرایط مختلف میزان آن تغییر می‌کند. چند حالت کلی وجود دارد که به‌صورت مختصر به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

۱. موارد لحاظ‌شده در پرداخت پاداش‌های آخر سال

مواردی همچون سختی کار، فوق‌العاده دریافتی و هر چیز مربوط به حقوق که به‌صورت مستمر به فرد پرداخت می‌شود، جزو حقوق اصلی بوده و عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ باید با توجه به تمام آن‌ها پرداخت شود و مجموع آن‌ها را حقوق پایه فرد می‌گویند. تنها مواردی برای محاسبه میزان پاداش آخر سال در نظر گرفته نمی‌شوند که اختیاری بوده و از سوی کارفرما برای ایجاد انگیزه بیشتر پرداخت می‌شوند. مواردی هم‌چون کمک‌هزینه مسکن، خواروبار، بن و ... همه از موارد اختیاری هستند.

۲. کارگران فصلی و کارگران روزمزد

برای کارگران فصلی با توجه به قانون دو ماه از کارکرد، عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ محاسبه می‌شود. کارگران روزمزد طبق دریافتی روزانه، مدت روزهایی که مشغول به کار بوده‌اند و متوسط کارمزدی که دریافت کرده‌اند، عیدیشان محاسبه و پرداخت خواهد شد. برای این دسته از افراد، دستمزد روزانه در شصت روز کاری ضرب شده و میزان عیدی آن‌ها مشخص می‌شود.

۳. کارگران پاره‌وقت

از آن‌جا که کارگران پاره‌وقت دستمزد ثابتی ندارند و هر ماه میزان دریافتی‌شان تغییر می‌کند، میانگین دستمزد سه ماه آخر آن‌ها را به‌عنوان مبنا در نظر گرفته و بر طبق آن پاداش آخر سال هر فرد را محاسبه می‌کنند.

۴. مرخصی استعلاجی

با توجه به این نکته که اگر مدت زمان سپری‌شده در مرخصی استعلاجی به تایید سازمان تامین اجتماعی برسد جزو سوابق کاری فرد است، پس روزهای مرخصی استعلاجی برای محاسبه عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ و پاداش سالانه نیز باید در نظر گرفته شود. 

حال که با قوانین مربوط به پرداخت عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ آشنا شدید، در ادامه‌ی مطلب به تفاوت عیدی کارگر با کارمند دولت می‌پردازیم. 

تفاوت عیدی کارگر با کارمند دولت

عیدی کارگر با کارمند به‌دلیل شرایط کاری مختلف آن‌ها تفاوت دارد.

معمولا در زمان پرداخت عیدی به این دو گروه (عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ یا هر سال دیگه)، چند هفته‌ای اختلاف وجود دارد و معمولا میزان دریافتی کارمندان دولت کمتر است. دلیل تفاوت عیدی کارگر با کارمند دولت، در شرایط مختلف کاری آن‌ها و ثبات شغلی است که کارمندان دولت از آن بهره می‌برند. فردی که در یکی از ارگان‌های دولتی استخدام می‌شود، معمولا با سی سال کار بازنشسته خواهد شد و پس از آن نیز مزایایی دریافت می‌کند. علاوه بر آن، کارمندان دولت شغل‌های به‌نسبت راحت‌تری داشته و ثبات کاری بیشتری دارند و دریافتی آن‌ها با انواع مزایایی که برایشان در نظر گرفته شده، بیشتر است.

تفاوت دیگر عیدی کارگر با کارمند دولت این است که عیدی کارمندان دولتی در بودجه سالانه محاسبه می‌شود و مبلغ مشخصی از بودجه کشور را به خود اختصاص خواهد داد. از سوی دیگر، کارگران با خطر دائم ازدست‌دادن شغل مواجه هستند و مزایای چندانی ندارند و میزان پاداش آن‌ها نیز از سوی کارفرمای مستقل مشخص می‌شود که با عیدی کارمندان دولت که در بودجه سالانه لحاظ‌شده، تفاوت دارد.

جمع‌بندی نهایی

عیدی جزو حقوق مسلم هر فرد شاغل در یک مجموعه اقتصادی است که با توجه به دستمزد فرد، تعداد روزهای فعالیت و سایر مؤلفه‌های مهم دیگر محاسبه می‌شود. نکته جالب، تفاوت عیدی کارگر با کارمند دولت در میزان پرداختی است که در این موضوع خاص، دریافتی کارگران بیشتر است. در این مطلب پاسخ دادیم عیدی چیست و نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ را بررسی کردیم که در نهایت امیدواریم مطالعه‌ی آن برای شما مفید بوده‌باشد. اگر سؤالی در رابطه با نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ و قوانین پرداخت آن دارید، در قسمت نظرات با ما به‌اشتراک بگذارید. 

۴.۵ ( ۸ امتیاز )

استخدام در شرکت‌های برتر

استخدامی های امروز نادین سافت

نادین سافت

فناوری اطلاعات/ نرم‌افزار و سخت‌افزار

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع
استخدام آنلاین در آسان بار

آسان بار

تجارت الکترونیک/ خدمات آنلاین

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع
استخدامی های امروز آوگون پایدار ایرانیان

آوگون پایدار ایرانیان

عمران و ساخت‌وساز

-
در حال استخدام
آگهی استخدام شرکت کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان

شرکت کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان

تولیدی و صنعتی

تهران
در حال استخدام
فرصت شغلی شرکت گسترش فناوری های نوین

شرکت گسترش فناوری های نوین

بانکداری | فناوری اطلاعات/ نرم‌افزار و سخت‌افزار | خدمات مهندسی و تخصصی | تکنولوژی و نوآوری

تهران
در حال استخدام
پاسخگویی سریع

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

مطالب مرتبط

۴.۸

مالیات حقوق چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ (سال ۱۴۰۱)

مالیات حقوق چیست؟ قوانین و شرایط مالیات حقوق مشمولین مالیات حقوق معافیت مالیاتی پرداخت مالیات بر حقوق نحوه محاسبه مالیات حقوق جدول محاسبه مالیات حقوق ...

  ۶,۱۰۷  |    ۹ دقیقه 

۴.۵

حق بیمه چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ (سال ۱۴۰۱)

حق بیمه چیست؟ شرایط و قوانین حق بیمه چیست؟ مزایای دریافت شده در ازای حق بیمه کدامند؟ حق بیمه از چه مواردی کسر می‌شود؟ حق ...

  ۱۲,۸۳۲  |    ۵ دقیقه 

۴.۹

نرخ خروج کارکنان چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

نرخ خروج کارکنان به شرکت‌ها کمک می‌کند تا حوزه‌هایی را که می‌توانند برای حفظ بهره وری کارکنان و افزایش پایگاه مشتری بهبود دهند، شناسایی کنند. ...

  ۱۶,۸۷۴  |    ۵ دقیقه 

۴.۰

ارزش خالص دارایی یا NAV چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

 دارایی خالص یعنی چه؟ اهمیت دارایی‌های خالص نحوه‌ی محاسبه NAV نمونه‌هایی از دارایی خالص بیانیه‌ی وضعیت مالی دارایی‌های خالص نشان‌دهنده‌ی ارزش کل هر شرکتی هستند ...

  ۲,۶۰۸  |    ۴ دقیقه 

دیدگاه

۱  دیدگاه‌

  • karboom,کاربوم

    maryam

    ۱۴۰۰/۱/۷ ۱۸ : ۲۵

    میشه بفرمایین عیدی دقیقا بر چه مبنایی محاسبه میشه؟فقط حقوق پایه یا حقوق پایه به علاوه ایتم هایی مثل فوق العاده شغل و سختی کار؟

    ۰  پاسخ