بیش از ۱ ماه قبل

استخدام برنامه نویس بک اند و فرانت اند

ارسال رزومه
 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
گروه شغلی
رشته تحصیلی
جنسیت
فرقی نمی کند
بازه سنی
۱۵ تا ۵۰ سال

شرح شغل / وظایف

نام آوران آذین گستر ایرانیان با مسئولیت محدود (کدینو) جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.


 

الزامات / مهارت‌ها


 • مسلط به مفاهیم زبان PHP

 • مسلط به Laravel Framework

 • تسلط به زبان NestJS - NodeJS مزیت محسوب میشود

 • مسلط به دیتابیس MySQL

 • تجربه پیاده سازی وب سرویس

 • آشنا با اصول میکروسرویس

 • تجربه کار با queue و job در Laravel

 • آشنا به مفاهیم Design pattern ،SOLID

 • آشنا به مفاهیم GIT

 • آشنا به Linux

 • آشنا به وب سرور های Apache ،Nginx


 

مزایای شغلی

امکان دورکاری


ساعات کاری منعطف

معرفی نام آوران آذین گستر ایرانیان ( کدینو )

 • شرکت آذﯾﻦ گستر اﯾﺮاﻧﯿﺎن (کدینو) ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۰ ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ طراحی وب( دارای ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ فنی )ﻓﺮاﻧﺖ اﻧﺪ و بک اﻧﺪ ( و ﺗﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺺ… ﺳﺎﯾﺖ)فروشگاهی ، شرکتی ، شخصی وﺳﺎﺧﺖ اپلیکیشن ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ )اﻧﺪورﯾﺪ و آی او اس ( و همچنین ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه گیری ازﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺌﻮ، و ﺑﺎ اراﺋﻪ راه کار های ﻧﻮ آﻣﺎده ﻫﺮ گونه همکاری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی مذکور می ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﺷﻤﺎ را در داﺷﺘﻦ ﯾک کسب و کار اینترنتی پر روﻧﻖ و ﺳﻮد آور ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﺪف ﻣﺎ در کدینو ، اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮلدر کسب و کار ﺷﻤﺎﺳﺖ در واﻗﻊ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ می ﺷﻮﻧﺪ که ﺷﻤﺎ در کار ﺧﻮدچقدر جدی ﻫﺴﺘﯿﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ می ﺗﻮاﻧﯿﺪ برتری ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رقبای تجاری ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ.ﻣﺎ در ﺗﯿﻢ کدینو ، ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را می کنیم ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ و ﺣﺮﻓﻪ ای ، ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت کلیدیکﺴﺐ و کار ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ شکل ممکن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ و ﺷﻤﺎ را در داﺷﺘﻦ یک کسب و کاراینترنتی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎرت الکترونیک ﯾﺎری کنیم

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام برنامه نویس Front-End

توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام برنامه نویس جاوا (Java)

پرداخت الکترونیک سپهر - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

استخدام کارشناس برنامه نویسی .Net و .Net Core

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

بیش از ۱ ماه قبل

پیگیری قطعی

استخدام طراح UI/UX

چارگون - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام استخدام برنامه‌نویس Front-End

توسعه خدمات الکترونیکی آدونیس - تهران

بیش از ۱ ماه قبل