راهبران فرا سامانه همکاران سیستم

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل ( ۱ ماه قبل )

در شرکت راهبران فرا سامانه همکاران سیستم

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس , کارشناس ارشد

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | ولیعصر بین مطهری و بهشتی

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

فروش و استقرار راهکاران همکاران سیستم

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

20 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 20 روز کاری می‌باشد