رزومه اصلی

آزاده افضل عصر

متولد:

۳۰ - ۳ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲

دبیری زبان انگلسیس

دانشگاه تهران جنوب ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۴

عصرقلم

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

اردیبهشت ۱۳۹۵ تاکنون

موسسه آموزش عالی ماهان

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete