هادی خ

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

مهندسی صنایع

برنامه ریزی و تحلیل سیستم ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

دانشگاه موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۵

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۹۲

سروش

، سایر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

system architect

20% Complete

QlikView

60% Complete

مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)

100% Complete

مدیریت پروژه نفتی

20% Complete

system architect

60% Complete