رزومه اصلی

محسن رحیمی آسیابرکی

متولد:

۱۲ - ۷ - ۱۳۷۳

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

برق صنعتی

الکتروتکنیک ، دانشگاه غیر انتفاعی احرار رشت معدل , ۱۳

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵

کارگاه راه اندازی آسانسور

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، راه اندازی برقی آسانسور

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برق صنعتی پیشرفته

20% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

20% Complete

فعالیت های داوطلبانه

کارهای فنی مهندسی

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری