رزومه اصلی

شهره فصاحت

متولد:

۲۰ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مدیریت صنعتی

تجميع ، دانشگاه پیام نور گلپایگان ، کارشناسی معدل , ۱۴.۲

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

100% Complete

Windows

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

مختصری از من

معدل ديپلم 17.08