محمدحسین زارع

متولد:

۱۵ - ۱۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

شیمی

شیمی کاربردی ، دانشگاه دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد ، کارشناسی معدل , ۱۴

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱

شیمی

شیمی آلی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴.۸۱

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۲

منطقه پنج انتقال خطوط گاز

، مهندسی شیمی

مهر ۱۳۹۳ تاکنون

شرکت نفت پاسارگاد

، مهندسی شیمی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کاربرد ارگونومی در سازماندهی محیط کار

100% Complete

آشنایی با انواع قیر

100% Complete

تشریح الزامات 17025

100% Complete

Minitab

100% Complete

کمکهای اولیه و امداد نجات

100% Complete

بهداشت شغلی ایمنی و محیط زیست

100% Complete

Minitab

100% Complete

ICDL

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

ترکی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری