راحله رحمتی

متولد:

۲۳ - ۲ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

ICT

مخابرات ، دانشگاه دانشستان ، کارشناسی معدل , ۱۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری