رزومه اصلی

مریم ملکان

متولد:

۶ - ۱۱ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

اقتصاد

علوم اقتصادی ، دانشگاه تهران مرکزی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

خلاصه فعالیت‌ها , ارائه مقاله در زمینه با موضوع " تاثیر پیشرفت فناوری بر اشتغال نیروی کار بخش صنعت ایران"

۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

اقتصاد

نظری ، دانشگاه پیام نور شهریار ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳

شرکت فنی مهندسی توسعه البرز

، بازاریابی و فروش

، مسئول بازرگانی

، کارشناس