رزومه اصلی

جواد ابراهیمیان

متولد:

۲۱ - ۱۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

شیمی

شیمی فیزیک ، دانشگاه صنعتی شریف ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۴.۶۷

۱۳۹۳ تاکنون

شیمی

شیمی فیزیک ، دانشگاه کاشان ، دکتری معدل , ۱۷.۲۲

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی