رزومه اصلی

nader shahabi raad

متولد:

۲۸ - ۹ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تاکنون

مهندسی آب

سازه های آبی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸.۳۱

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۸۸ تاکنون

دانشگاه لرستان

، سایر

، دانشجوی دکتری

پروژه‌ها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مجموعه نرم‌افزارهای آفیس( بجز Access)

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری