بی بی فاطمه حسینی

متولد:

۹ - ۴ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

حقوق

ثبت ، دانشگاه علمی کاربردی شهرداریهای مشهد ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

قطار شهری مشهد

، سایر

، کارشناس