رزومه اصلی

Mahdi Mirhendi

متولد:

۲۴ - ۴ - ۱۳۷۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵

شرکت گز آنتیک

، بازاریابی و فروش

، مدیر فروش ، مدیر فروشگاه

، مدیر ارشد