رزومه اصلی

شیرین نداف

متولد:

۱۰ - ۸ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

مترجمی زبان انگلیسی

دانشگاه آزاد کرج ، کارشناسی

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۲ تا دی ۱۳۸۶

شرکت اتحاد سپید ایین

، بازاریابی و فروش

، کارشناس بازرگانی خارجی

، کارشناس

دی ۱۳۸۶ تا تیر ۱۳۹۵

شرکت بازرگانی نیکان

، بازاریابی و فروش

، کارشناس بازرگانی خارجی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

آفیس اکسل و Word

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

خود مدیریتی

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری