احسان مهنانی

متولد:

۱۲ - ۴ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

مهندسی شیمی

طراحی فرآیندهای صنایع نفت و گاز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی

۱۳۹۵ تاکنون

شیمی

فرآیند ، دانشگاه آزاد تهران جنوب ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

ابرتجارت

، بازاریابی و فروش

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهندسی نفت

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete