رزومه اصلی

hamid alijan beikzand

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

مکانیک

سیالات ، دانشگاه آزاد واحد دملوند ، کارشناسی