زهرا رضائی

متولد:

۲ - ۱۰ - ۱۳۶۹

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور ، کارشناسی معدل , ۱۶۰۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۶ تاکنون

نمایندگی آذران پلاستیک (فروشگاه فرجی) -شرکت زرپخش صادقی (پخش زر ماکارون )

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت بازرگانی

80% Complete

نرم افزار هلو

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری