. قنبروش

متولد:

۲۲ - ۲ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

حسابداری

بازرگانی ، دانشگاه آزادبناب ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تاکنون

زرین خوش پردیس

، مالی و حسابداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Office

60% Complete

رافع بیمه

60% Complete