رزومه اصلی

فاطمه بیک محمدلو

متولد:

۳ - ۶ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

علوم اجتماعی

پژوهشگری ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۹۴ تاکنون

مشاوره

دانشگاه پیام نور ، کارشناسی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

روانشناسی صنعتی و سازمانی

80% Complete

قراردادهای نیروهای انسانی

80% Complete

مدیریت دفتر

80% Complete

اصول نگارش و مکاتبات اداری

80% Complete

کار با کامپیوتر

100% Complete

Windows

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

+ Network

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مدیریت تعارض

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری