رزومه اصلی

فاطمه نیسی

متولد:

۱۲ - ۶ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

تکنولوژی کنترل

کنترل ، دانشگاه علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران معدل , ۱۵.۵۸

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

مهندسی فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات ، دانشگاه علمی کاربردی دزفول ، کارشناسی معدل , ۱۸.۸۱

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

مهندسی فناوری اطلاعات

شبکه های کامپیوتری ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، کارشناسی ارشد

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شبکه های کامپیوتری

80% Complete

شبکه های کامپیوتری

80% Complete

شبکه های کامپیوتری

80% Complete

شبکه های کامپیوتری

80% Complete

ICDL1,2

80% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Access

60% Complete

Joomla

80% Complete

Microsoft Visual Studio

60% Complete

Wireshark

60% Complete

Cain&abel

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی