رزومه اصلی

مجید شاه رضا

متولد:

۶ - ۷ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

زبان انگلیسی

اموزش ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

کانون زبان ایران

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، کارشناس

مهر ۱۳۸۹ تاکنون

مجتمع المهدی

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، کارشناس

مهر ۱۳۹۵ تاکنون

دبیرستان فجر خاتم

، منابع انسانی و آموزش

، مدرس

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

100% Complete