فاطمه محمودی

متولد:

۳ - ۱۱ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، دانشگاه علمی کاربردی خدمات علمی صنعتی اصفهان معدل , ۱۶.۸۹

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

فناوری اطلاعات

مهندسی طراحی وب ، دانشگاه علمی کاربردی خدمات علمی صنعتی اصفهان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷۹

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۹ تاکنون

سازمان نظام دامپزشکی استان اصفهان

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Web Design (طراحی وب)

60% Complete

Microsoft Word

60% Complete

Microsoft Excel

60% Complete

Team Viewer

60% Complete

Microsoft Power Point

60% Complete

Adobe Photoshop

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری