رزومه اصلی

مهنا یزدی کاهانی

متولد:

۱۹ - ۸ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

آذر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

blue star

، بازاریابی و فروش

، فروشنده

فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳

بازرگانی شکوفا کیش(مکس)

، بازاریابی و فروش

، فروشنده و سوپروایزر

آذر ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴

Spring Home

، بازاریابی و فروش

، سرپرست فروشندگان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

100% Complete

نرم افزار محک

60% Complete

نرم افزار محک

60% Complete