رزومه اصلی

مریم نیازی

متولد:

۹ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تاکنون

کشاورزی

اگرواکولوژی ، دانشگاه شیراز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷۷۶

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه الف گروه دبیر دبیران کارگروه علمی ارایه مقاله جشنواره ملی حرکت ارایه مقاله کنگره پیشگامان چاپ مقاله دو دوره متوالی کنگره پیشگامان دانشجوی برتر بخش فرهنگی دانشجوی برتر بخش دبیران انجمن های علمی انتخاب مقاله از بخش دانشگاهی و ارسال به بخش کشوری جشنواره حرکت دانشجویی دریافت گواهی نانو همکاری با شرکت دانش بنیان اگری سافت همکاری با شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۸۹

دارالترجمه رسمی ادیب

، سایر

، ...

بهمن ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲

شرکت سرنا سبز گستر پارس

، سایر

، کارشناس فضای سبز

، کارشناس

خرداد ۱۳۹۴ تا آذر ۱۳۹۴

فضای سبز منطقه ۹

، سایر

، کارشناس فضای سبز

آذر ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۳

شرکت سبزه پرور فارس

، بازاریابی و فروش

، کارشناس فروش

فروردین ۱۳۹۵ تا دی ۱۳۹۵

شرکت نگاه سبز جاوید

، سایر

، کارشناس فضای سبز

بهمن ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶

گلخانه صلاحی

، سایر

، کارشناس گلخانه

پروژه‌ها

۱۳۹۳

اجرای نمایشگاه علمی حرکت

دبیر اجرایی

۱۳۹۲

اجرای نمایشگاه ملی اقوام

دبیر اجرایی

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

80% Complete

علایق و فعالیت‌ها

کار گروه فرهنگی کار گروه علمی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مختصری از من

معدل ۱۷ 1390 تا 1394 رتبه الف گروه دبیر دبیران کارگروه علمی ارایه مقاله جشنواره ملی حرکت ارایه مقاله کنگره پیشگامان چاپ مقاله دو دوره متوالی کنگره پیشگامان دانشجوی برتر بخش فرهنگی دانشجوی برتر بخش دبیران انجمن های علمی انتخاب مقاله از بخش دانشگاهی و ارسال به بخش کشوری جشنواره حرکت دانشجویی دریافت گواهی نانو همکاری با شرکت دانش بنیان اگری سافت همکاری با شرکت صنعت پژوهان کوشای سپاهان