مسعود صالحی یارنیایی

متولد:

۸ - ۱۱ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵

مهندسی برق

قدرت ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد ، کارشناسی معدل , ۱۴

پروژه‌ها

۱۳۹۵

شناسایی مکان های منابع هارمونیک زا در سیستم های قدرت

پژوهشگر

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

کار با برنامه plc و بستن مدارهای الکتریکی قدرت

80% Complete

تلسط کامل برنامه plc

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری