حسین امیرانی

متولد:

۵ - ۵ - ۱۳۵۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مدیریت فناوری اطلاعات

سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد