یاسین رضائی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

ماشینهای کشاورزی

مکانیزاسیون ، دانشگاه دانشکده کشاورزی پسران ساری معدل , ۱۴.۵۷