مهدی شهروی

متولد:

۲ - ۲ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سمنان ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۸۴ تا مرداد ۱۳۸۹

شرکت تعاونی مسکن جعفریه وابسته به وزارت دفاع

، مهندسی مکانیک/هوافضا

، کارشناس

مرداد ۱۳۸۹ تاکنون

شرکت تعاونی مسکن جعفریه وابسته به وزارت دفاع

، مهندسی عمران/ معماری

پروژه‌ها

۱۳۸۵

6500 واحدی فاز 2 شهر جدید پرند

مهندس ناظر / عمران

۱۳۸۸

باغ ویلائی شمال فاز 2 شهر جدید پرند

مهندس ناظر / عمران

۱۳۸۹

تجاری محور شهر / فاز 2 شهر جدید پرند

مسئول امور قراردادها

۱۳۹۲

مجتمع های مسکونی وحیدیه شهریار

مسئول امور قراردادها

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نظارت و اجرای پروژه های ساختمانی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی