رزومه اصلی

زهرا بهگام فرد

متولد:

۵ - ۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸

مهندسی عمران

عمران ، دانشگاه اراک ، کارشناسی معدل , ۱۵

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲

عمران

آب ، دانشگاه عباسپور ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۵.۶

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Project

80% Complete

MS Office

100% Complete

برنامه تکسا (تنظیم صورت وضعیت)

100% Complete

Etabs & SAFE

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری