پریشاد اسماعیلی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳

معماری

معماری ، دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۴

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تا دی ۱۳۹۳

کارگزاری تامین اجتماعی

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

WordPress

20% Complete

زبان

انگلیسی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری