رزومه اصلی

صمد بناء رشید ی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳

فوق دیپلم ماشین افزار

نقشه کشی صنعتی حرفه ای ، دانشگاه مرکز آموزش وتحقیق کروه ماشین سازی تبریز معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , در طی 2سال آموزش دوره های 2ماه فیتر تکمیلی کارکاهی .2ماه دوره جوشکاری .4ماه دوره تراش دستی.4ماه دوره فرز دستی .4ماه سنک دستی .4ماه دوره تراش وفرز سی ان سی و4ماه دوره کارورزی وفعالیت مستقیم در کارگاه خط تولیدودر طی تحصیل 2سال متوالی آموزش زبان تخصص فنی انگلیسی و2سال متوالی نقشه کشی در درجه عالی گذراند ه ام

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

طراحی و نقشه کشی صنعتی

100% Complete

اپراتوری مقدماتی و پیشرفته کامپیوتر/کتیا/مکانیکال/سه بعدی وصلب/فاکس پرو/اکسل/وورد/

80% Complete