رزومه اصلی

حسین شری زاده

متولد:

۲۶ - ۱۰ - ۱۳۵۸

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

حسابداری و حقوق

دانشگاه آزاد ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۳ تاکنون

نگهدار صنعت آذربایجان

، حسابداری و حسابرسی

، مدیر مالی

، کارشناس

فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۳

کمپرسور سازی تبریز

، حسابداری و حسابرسی

، رییس حسابداری

، کارشناس