رزومه اصلی

المیرا ساسانی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱

دبیری زیست شناسی

علوم انسانی ، دانشگاه آزاد تهران ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۲

نسل فردا

، مسئول دفتر/ امور اداری

، امور دفتری

، کارشناس

مهارت‌ها

زبان‌ها

انگلیسی

40% Complete